search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

Hina Jilani är en modig aktivist

Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter 2006–2012, och Hina Jilani känner varandra sedan lång tid och har flera gånger samarbetat.

– Vi möttes för 26 år sedan i New York. Aspen Institute hade kallat oss till en konferens om FN:s arbete för mänskliga rättigheter. Jag hade tidigare bara hört om denna modiga och självständiga advokat från Lahore. Vi blev omedelbart vänner, berättar Thomas Hammarberg.

Under åren har de två mötts på flera konferenser om vad som måste göras för att skärpa försvaret för rättigheterna.

– Hennes konkreta arbete för kvinnors, barns och minoriteters rättigheter i Paki­stan var en inspiration för oss andra. De två beslöt även att bilda en särskild organisation – International Council on Human Rights Policy – för att utarbeta förslag om konkreta åtgärder för att göra verklighet av de normer som beslutats av FN. Hammarberg var ordförande de första åren och sedan tog Hina Jilani över. Ett tjugotal rapporter producerades av rådet under de år projekten kunde finansieras.

Thomas Hammarberg berättar att Hina Jilani år 2000 fick ett viktigt FN-uppdrag då hon blev särskild rapportör för arbetet att skydda MR-aktivister i de länder där de var hotade eller värre.

– Hennes egen erfarenhet var naturligtvis en tillgång i det arbetet. Hennes rapporter var viktiga, kommenterar Hammarberg och tillägger att Hina Jilani under en rad år lyckades kombinera advokatarbetet i Lahore med dessa internationella uppdrag.

– Jag besökte henne en gång på hennes och hennes systers kontor. Köerna utanför visade vilken betydelse deras arbete verkligen hade, säger Thomas Hammarberg och tillägger:

– Hina Jilani är förstås en aktivist och en modig sådan. Arbetar man med kvinnors ­rättigheter i Pakistan löper man påtagliga risker – och hon har hotats flera gånger. Samtidigt är hon påfallande eftertänksam – för henne handlar det om resultat och inte om tomma gester. Därför är hon numera en klippa i organisationen Elders, den grupp av äldre kloka personer vars ordförande efter Kofi Annan nu är Mary Robinson.

Tom Knutson
Annons
Annons