search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Friska upp advokatetiken

Begreppet god advokatsed förändras och utvecklas med tiden, och såväl biträdande jurister som verksamma advokater kan därför ha nytta av utbildning på området. Den kostnadsfria kursen Advokatetik och god advokatsed för verksamma advokater går igenom de grundläggande reglerna och senare praxis.

Under kursen redovisas också handläggningen av disciplinärenden. Det är avsikten att kursen ska vara interaktiv och stort utrymme lämnas för frågor och diskussioner. Kursen finns i två versioner, en för verksamma advokater och en som främst riktar sig till biträdande jurister som förbereder sig för advokatexamen. 

Läs mer och anmäl dig till kurserna på Advokatakademiens webbplats advokatakademien.advokatsamfundet.se.

Annons
Annons