search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ensamkommande barns rätt till biträde klargjord

Barn som saknar vårdnadshavare i Sverige har rätt till ett offentligt biträde även om de inte begärt att ett biträde ska förordnas. Det fastslog Migrationsöverdomstolen i en dom i december.

 Migrationsverket beslöt den 17 oktober 2018 att utvisa två barn, ett syskonpar. Barnen återvände till hemlandet, men reste till Sverige på nytt och sökte asyl i februari 2020. Migrationsverket beslöt dock att inte ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning.

Barnen överklagade till migrationsdomstolen, där deras gode man förde syskonens talan. Efter avslag även där överklagade barnen till Migrationsöverdomstolen, och anförde att migrationsdomstolen hade begått ett grovt rättegångsfel genom att inte förordna ett offentligt biträde till dem. Detta stred enligt överklagandet mot utlänningslagen 18 kap. 1 a § andra stycket.

Och Migrationsöver­domstolen gav alltså de båda syskonen rätt ifråga om biträdet. Barn som saknar vård­nadshavare i Sverige har rätt till ett offentligt biträde enligt utlänningslagen 18 kap. 1 a §, även om det inte har begärts att ett biträde ska förordnas, enligt domstolen.

Eftersom migrationsdomstolen avgjort målet utan biträde undanröjde Migrationsöverdomstolen migrationsdomstolens dom. Migrationsdomstolen undanröjde också Migrationsverkets beslut och återförvisade målet till Migrationsverket för ny handläggning.

Migrationsöverdomstolens dom (MIG 2020:22)

Annons
Annons