search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

En okuvlig kämpe

”Som människorättsförsvarare kan jag inte kosta på mig lyxen att vara pessimist. Jag är optimist.” Det säger Hina Jilani, mottagare av Stockholm Human Rights Award 2020. 

Hina Jilani beskriver sin reaktion, när hon informerades om att hon var mottagare av Stockholm Human Rights Award 2020, som att hon blev mycket uppmuntrad, inte minst eftersom priset/utmärkelsen kommer från juristkåren.

– För mig var det en stor ära. Utmärkelsen uppmuntrar mig mycket, säger Hina Jilani i en telefonintervju mellan Sverige och hennes hem i Lahore, Pakistan.

Jilani tror att priset kommer att ge henne och hennes arbete mer trovärdighet. När det gäller mänskliga rättigheter har hon redan sett effekten av priset.

– Det är inte bara ett pris till mig, utan på många sätt en uppskattning av arbetet för de mänskliga rättigheterna och folkrätten, och i mitt land Pakistan bidrar det till mitt arbete, säger Hina Jilani.

Arbete och utmaningar

Hina Jilani och hennes familjemedlemmar är välkända människorättsaktivister i Pakistan. Hennes far, Malik Gulam Jilani, var en orädd kritiker av den pakistanska regeringen. Hina Jilanis syster, Asma Jahangir, som dog 2018, var också känd för sin kamp för mänskliga rättigheter. De två systrarna har kämpat för att försvara mänskliga rättigheter under de senaste 40 åren. Och deras advokatbyrå i Lahore var välkänd i Pakistan.

Under lång tid var familjemedlemmarna utsatt för olika former av angrepp, såväl från regeringen som från andra grupper. De har fått dödshot och har stått under övervakning av den pakistanska regeringen.

Hina Jilani har vigt sitt liv åt att göra världen bättre för mänskligheten. Och hon betraktas av många som en person som personifierar motstånd och mod. Orättvisor och kränkningar av de mänskliga rättigheterna som Hina Jilani personligen bevittnat väckte hennes livslånga engagemang för att utmana sociala normer och främja mänskliga rättigheter och demokrati i Pakistan och runt om i världen.

1980 grundade Hina Jilani Pakistans första helt kvinnliga advokatbyrå. Hon inrättade också kampanjgruppen Women’s Action Forum och Pakistans första centrum för rättshjälp. Jilani var en av de grundande medlemmarna i Pakistans Human Rights Commission och valdes till ordförande för organisationen i november 2020. Hon grundade också Dastak, en skyddad plats som ger gratis juridisk rådgivning och stöd till kvinnor som flyr könsbaserat våld.

År 2000 utsågs Jilani till FN:s generalsekreterares första särskilda rapportör om situationen för människorättsförsvarare. År 2013 blev Hina Jilani medlem av The Elders, en grupp oberoende ledare från hela världen som grundades av Nelson Mandela.

Hina Jilani är för närvarande ordförande i Världsorganisationen mot tortyr, medordförande i World Refugee and Migration Council, Världsrådet för flyktingar och migration, och medordförande i Arbetsgruppen för rättvisa.

Det avgörande ögonblicket

Enligt Jilani själv är hennes barndomsupplevelser anledningen till att hennes liv kom att få den inriktning som det fått, och även till hennes syn på livet. Hennes far var politiker och en uttalad kritiker av landets militärdiktatur, och han tillbringade mycket av Hina Jilanis barndom i fängelse.

Efter att ha studerat juridik blev Hina Jilani advokat. Hon funderade inte på att bli affärsjurist. Jilani säger att hon förstod att det inte bara var ett yrke för henne att vara advokat, utan också ett slags kall. Hon ville påverka och förändra utvecklingen i landet till det bättre, för kvinnor och minoritetsgrupper, och arbeta för demokrati och mänskliga rättigheter. Jilani påpekar att det i hennes arbete har varit viktigt att skapa internationella kontakter.

Hina Jilani säger att det avgörande ögonblicket när hennes liv tog en sådan riktning kom mycket tidigt i hennes yrkesliv när hon var ung advokat. Visserligen var hon redan inställd på att ägna sig åt aktivism, men det avgörande ögonblicket kom då regimen, under ledning av president Zia ul-Haq, i Pakistan 1977 på ett hårdhänt sätt införde undantagstillstånd och andra åtgärder som inte enbart riktade sig mot landets medborgare i allmänhet. De ville eliminera allt politiskt motstånd i Pakistan, enligt Jilani, och förtrycket riktades särskilt mot kvinnor.

– Det var det avgörande ögonblicket. Jag bestämde mig för att jag var tvungen att se till att jag kämpade för kvinnors rätt att leva ett liv där de har möjlighet att uppnå sina grundläggande rättigheter på grundval av jämställdhet.

Framgångar och motgångar

I Hina Jilanis kamp genom åren har det varit viktigt för henne att aldrig ge upp. Det har funnits mörka stunder, men Jilani säger att trots den miljö som hon arbetar i så ”har det funnits ljusglimtar”. Och varje liten framgång är viktig, betonar hon, eftersom det ger henne ny energi.

– Varje framgång, när vi når ett mål, ger mig tillräckligt med energi för att övervinna de besvikelser som jag möter då och då. Vi kan fortsätta att ta ett steg framåt, säger hon, och tillägger att man också måste ha i åtanke att ett steg framåt lätt kan bli två steg tillbaka. Därför är varje liten framgång viktig.

Hina Jilani talar varmt om advokaters ansträngningar för att främja mänskliga rättigheter, och hon berättar att i Pakistan är advokater aktiva i politiken för att stärka den demokratiska utvecklingen. En uppgift som är långt ifrån riskfri. Hennes fars kamp illustrerar det med stor tydlighet. Advokaterna i Pakistan följer aktivt rättsväsendets utveckling kontinuerligt, enligt Jilani. Advokatkåren gör stora ansträngningar för att skydda rättsväsendets oberoende, och det är välkänt i Pakistan; på så vis har advokaterna en viktig konstitutionell roll, poängterar hon.

Religion och kvinnornas situation

Den nuvarande situationen i Pakistan och i andra länder i Sydasien för kvinnors rättigheter och mänskliga rättigheter är bekymmersam. Religion används av regimer och regeringar som ett verktyg för att förtrycka, kontrollera och tysta människor.

– Min bestämda uppfattning är att inte någon religion tillåter orättvisa i någon del av samhället, eller intolerans på grund av religion, säger Hina Jilani.

I Pakistan har inte en talrik islamistisk rörelse utvecklats på samma sätt som i många andra muslimska länder. Diktatorn Zia ul-Haq missbrukade islam, enligt Hina Jilani, för att införa lagstiftning enbart för att förtrycka människor och för att förneka dem deras grundläggande mänskliga rättigheter.

I många länder, särskilt muslimska länder, har religiositeten kommit att få en allt mer dominerande roll för att styra staten. Hina Jilani påpekar dock att det inte är vad allmänheten i dessa länder önskar. Det är verkligen inte medborgarna som vill att religionen utnyttjas för att beröva dem deras konstitutionella rättigheter, och det är inte heller folken som uppmuntrar stater till ökad intolerans genom att förvränga religionen.

– Jag tycker att det är väldigt viktigt för västländerna att analysera detta rätt, kommenterar Hina Jilani.

Framtiden

Man skulle kunna tro att Hina Jilani är bekymrad inför framtiden. Men ingenting kunde vara mer felaktigt.

– Som människorättsförsvarare kan jag inte kosta på mig lyxen att vara pessimist. Jag är optimist, säger Hina Jilani bestämt utan att tveka.

Hon säger att det visserligen finns många svårigheter för dem som arbetar med MR-frågor, men samtidigt lyckas de göra mycket bra.

– Så jag är optimist, och för att citera ärkebiskop Desmond Tutu, ”en hoppets fånge”. Och det är ett fängelse jag inte vill lämna.

För att främja en positiv utveckling för de mänskliga rättigheterna på internationell nivå understryker Hina Jilani vikten av multilateralism, och därför behövs ett väl fun­gerande ledarskap inom FN. Och hon efterlyser starkt ledarskap, som både har en vision och kan ge en röst åt de mänskliga rättigheterna.

På nationell nivå betonar hon vikten av ett starkt civilsamhälle, som bevakar de konstitutionella rättigheterna så att de inte undergrävs, och som kan mildra de skador som odemokratiska krafter kan orsaka. Ett starkt civilsamhälle kan vara en spärr mot intolerans och odemokratiska regeringar, slår hon fast.

Sedan länge har Jilani en stark anknytning till Sverige. Och hon har besökt landet i sitt yrke flera gånger.

– Jag har flera personliga kopplingar, säger hon och nämner särskilt en person:

– Thomas Hammarberg. Han är inte bara en gammal vän. Jag betraktar honom som min mentor i strävandena för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna. 

Om Hina Jilani

Bor i Lahore, Pakistan

Familj: ogift

Gillar att titta på TV och lyssna på musik. ”Jag har en fruktansvärd röst men jag gillar att höra musik.”

1980 grundade Pakistans första advokatbyrå med bara kvinnor, det första rättshjälpscentret och National Human Rights Commission

1992 advokat vid Högsta domstolen i Pakistan

2000 FN:s särskilda rapportör om 2008 människorättsförsvarares situation

2001 tilldelades Millennium Peace Prize for Women

2013 gick med i The Elders 

2016 ordförande i Världsorganisationen mot tortyr

Tom Knutson
Annons
Annons