search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Emanuel Björn Bergqvist prisad för bästa uppsats

Emanuel Björn Bergqvist, biträdande jurist på DLA Piper i Stockholm, har tilldelats 2020 års Midander-Lönnstipendium.

Bergqvist får stipendiet för att han ”på ett insiktsfullt, kreativt och självständigt sätt har tagit sig an en av den digitala tidsålderns mest svårbesvarade frågor: kan en rättsstat ersätta den mänskliga domaren med en dömande dator?”.

Stipendiet om 25 000 kronor delas varje år ut av Centrum för rättvisa till den student som har skrivit den bästa examensuppsatsen om individuella fri- och rättigheter. Stipendiet är uppkallat efter det första fallet Centrum för rättvisa vann i Högsta domstolen (NJA 2006 s. 683). Emanuel Björn Bergqvist blev den 14:e i raden av studenter som tilldelats stipendiet sedan det instiftades 2007.

Annons
Annons