search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Advokatjobbet är mindre förutbestämt än domstolsjobbet

Kristina Svedberg på Advokatfirman Vedin & Thors i Örnsköldsvik blev advokat den 4 december.

Innan hon började på advokatbyrå var hon domare.

Varför har du valt att bli advokat nu?

– För mig innebar jobbet som domare mycket resor eftersom det inte finns någon tingsrätt i Örnsköldsvik. När det dök upp en möjlighet att jobba på hemmaplan med 5 minuter till jobbet och med kollegor som jag kände att jag skulle trivas med, såg jag det som en spännande utmaning att byta bana. Det låg också rätt i tiden då jag nyligen hade fått en dotter och då jag hade jobbat över 13 år i domstolsvärlden och kände att det skulle vara utvecklande med en förändring. Med facit i hand är det ett beslut som jag inte ångrat. 

Vilken är den största skillnaden mellan att arbeta i domstol och på advokatbyrå?

– Förutom det uppenbara – att man företräder en klient i stället för att  vara objektiv i processen – tycker jag den största skillnaden är att man som advokat har mer direkt kontakt med män­niskor än man har i domstol. Vidare upplever jag advokatjobbet som mer flexibelt och mindre förutbestämt än domstolsjobbet. Man har större möjligheter att hitta alternativa lösningar på problem, och många tvister löses utan att domstol ens blandas in.

Varför vill du arbeta just i Örnsköldsvik?

– Jag är född och uppvuxen i Örnsköldsvik och har min familj, min släkt och mina vänner här. Jag har alltid velat bo kvar och jag har, trots att jag under större delen av mitt arbetsliv jobbat på andra orter, alltid haft min bas i Örnsköldsvik och pendlat. Jag gillar småstadskänslan, närheten till naturen och enkelheten med livet här.

Du har arbetat i Domstolsverkets förstärkningsstyrka. Vad är det?

– Förstärkningsstyrkan består av 15–20 domare från olika delar av landet med olika erfarenhet och domstolsbakgrund. Man är placerad i sitt hem och får uppdrag utifrån de behov som domstolarna har för tillfället, till exempel jäv, sjukskrivningar, hård arbetsbelastning eller stora mål. Det kan omfatta ett enstaka mål eller längre placeringar.

Annons
Annons