search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 1 2021 Årgång 87
Nr 1 2021 Årgång 87

Fokus

Mycket arbete återstår för att barns röster ska höras

Efter ett år med barnkonventionen som lag finns fortfarande mycket att göra för att säkra barns rättig­heter. Inte minst handlar det om barns möjligheter att komma till tals och kräva sin rätt. Mycket går åt rätt håll, men på vissa områden kan resursbrist och gamla strukturer rent av leda till försämringar. Och hårdast drabbas de redan sårbara barnen.

Läs mer

Ledare

Premiär för nya etiksidor

Detta första nummer av tidskriften år 2021 innehåller nya etiksidor. Syftet bakom dem är att våra läsare på ett... Läs mer

Gästkrönika

Kritik och debatt på den professionella planhalvan

Som domare måste man vara beredd på att få kritiska synpunkter på domar och beslut men även i övrigt på verksamheten vid... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Nyhetsreportage

En okuvlig kämpe

”Som människorättsförsvarare kan jag inte kosta på mig lyxen att vara pessimist. Jag är optimist.” Det säger... Läs mer
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Praktisk juridik

Fokus

Etik

P.S. Chefredaktören har ordet

När bitarna vägrar falla på plats

Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson skriver i sin krönika i denna utgåva att han tycker om sitt yrkesval. Det gör även undertecknad, tycker om mitt yrkesval. Det är fint när människor hamnar rätt. Fast det betyder inte alltid att det är glada, enkla dagar. Och kanske är det inte dessa dagar som man minns bäst, eller som är mest utvecklande.

Ibland vill det sig inte alls, och bitarna vägrar falla på plats. Som när intervjun med 2020 års mottagare av SHRA, Hina Jilani, skulle göras.

Det är alltid en stor årlig händelse när pristagaren kommer till Stockholm för att besöka samfundet och Berwaldhallen för den högtidliga ceremonin.

När det stod klart på ganska sent stadium att Hina Jilani på grund av coronapandemin inte kunde komma till Stockholm uppstod frågan: vad gör vi nu? Ställer in hela reportaget, ­eller? Bättre brödlös än rådlös. Efter diverse mejl kunde en telefonintervju med Hina Jilani genomföras på en närmast hopplöst usel telefonförbindelse. Med tips från en kollega på samfundet kunde en fotograf i Lahore kontaktas för fotografering. Och så småningom kunde bilderna överföras digitalt. Texten skrevs plågsamt långsamt eftersom varje passage behövde återlyssnas gång på gång för att det skulle gå att höra vad som sas. Till sist fanns en text som kunde mejlas till Hina Jilani för avstämning. Texten kom snart i retur med endast smärre justeringar och kunde så översättas till svenska och redigeras in i tidningen.

Summa summarum. Det mesta går. Fast ibland tar det lite längre tid och är besvärligare. Då får man göra som militären säger: Gilla läget. Som i dessa tider. Och nu vänder det. Välkommen 2021!

Tom Knutson
Chefredaktör