search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Notiser Aktuellt

Nya uppdrag och utmärkelser

Jonas Hämälä blir ny delägare på TM & Partners från årsskiftet 2023/24.

Britten Ben Wilkinson, delägare på Baker McKenzie, byter land och ska nu förstärka Stockholmskontorets bank- och finansgrupp.

Katja Persson har utsetts till delägare i Baker McKenzie.

Costin Mihailescu är ny managing partner på Baker Mc­Kenzies Stockholmskontor.

Daniel Ström har av regeringen utsetts till ny chef för Försvarsunderrättelsedomstolen.

Peter Yngve har utsetts till överdirektör för Kriminalvården. Han ska därmed förstärka myndighetens ledning samt fungera som generaldirektör Martin Holmgrens ställföreträdare.

Anders Domert har utsetts till ny lagman vid Värmlands tingsrätt.

Ulrika Melin blir ny lagman vid Förvaltningsrätten i Linköping.

Anna Kramer har utnämnts hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Göta hovrätt.

Malin Wik får ny roll som hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt.

Sara Berggren Håkansson och Norea Marklund tilldelas Institutet för fastighetsrättslig forsknings (IFF) uppsatspris för bästa examensarbete för 2022/23.

Vida Karkehabadi har utsetts till 2023 års vinnare i Arbetsrättsliga föreningens uppsatstävling för sin examensuppsats "Minimilöner i EU – den svenska modellens öde i händerna på EU-domstolen?".

David Langlet, professor i miljörätt vid Uppsala universitet, medverkar i forskningsprojektet ”Att navigera i det politiska landskapet: barriärer och synergier i strategier för klimat och biologisk mångfald”, som av Naturvårdsverket tilldelats närmare 22 miljoner kronor i anslag.

Jurist fick tech-pris

Juristen Malin Männikkö på DLA Piper har tilldelats Legal Innovator Prize 2023. Priset delas ut årligen, under Nordic Legal Tech Day i Stockholm, till en organisation eller en enskild individ vars insatser under året främjat innovation inom ­juristbranschen. Syftet är att uppmärksamma företag, myndigheter och enskilda jurister som bidrar till att modernisera juridiken och juristbranschen.

Malin Männikkö arbetar som ”legal tech associate” på DLA Pipers Stockholmskontor. Rollen innebär att hon arbetar med juridiska frågeställningar inom om­råden såsom marknadsrätt, teknologi och dataskydd, samtidigt som hon driver både interna och externa teknikprojekt. Enligt prismotiveringen är Malin Männikkö en person som ”genom energi, ledarskap, enastående organisatoriska färdigheter och utan fruktan har fört samman jurister och teknologer, främjat juridisk teknik inom nya discipliner, drivit på den juridiska designrörelsen i Norden och nu tar rollen som juridisk teknolog inom kunskapshantering”.

Tällbergsdagarna lockade många

Närmare 60 advokater och biträdande jurister samlades på Hotell Klockargården den 15–16 september för Mellersta avdelningens årliga utbildningsdagar i Tällberg. Fredagens föreläsare var Sara Landström, professor i psykologi vid Göteborgs universitet, som talade under rubriken ”Barns tillförlitlighet och trovärdighet”. På lördagen intogs talar­stolen av ­Peter Siljerud, framtidsstrateg och omvärldsanalytiker, som behandlade det aktuella området AI. Advokatsamfundets biträdande chefsjurist Sofia Rahm hann också informera om aktuella frågor inom Advokatsamfundet. Som vanligt bjöds deltagarna också på middag med uppskattad underhållning, i år i form av en skicklig trollkarl som höll en magisk show, där trollkonsterna varvades med stand up.

Redaktionsrådet förnyat

Tidskriften Advokatens redaktionsråd har under året fått nya medlemmar. Redan under våren lämnade Sandra Danowsky rådet och även advokat­kåren, och ersattes av advokat Annika Nisser. Vid mötet i oktober hade dessutom Hanna Larsson, som har utträtt ur Advokatsamfundet för att doktorera i processrätt, lämnat plats för advokat Ängla Pändel. Annika Nisser arbetar med brottmål och är verksam vid Krim Advokater i Stockholm. Hon ingår också i styrelsen för Advokatsamfundets Stockholmsavdelning och kommenterar ofta straffrättsliga frågor i media.

Ängla Pändel arbetar med affärsjuridik på Mannheimer Swartling och är särskilt inriktad på integritets- och dataskyddsfrågor. Hon är även ordförande för Institutet för Juridik och Internet. Ängla Pändel brukar även hon synas och höras i olika medier, där hon kommenterar frågor om internetpubliceringar och förtal.

Anders Eka blev hedersdoktor

Högsta domstolens ordförande Anders Eka har utsetts till hedersdoktor vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet, för viktiga insatser på den konstitutionella rättens område, där hans arbete med att modernisera regeringsformen och stärka domstolsväsendet har berikat ämnets akademiska utveckling och status samt stärkt den svenska rättsstaten.

Dame Sue Carr svors in till ämbetet

Den 2 oktober svors Sue Carr (som på engelska tilltalas med heders­titeln Dame) in till ämbetet som Lady Chief Justice för England och ­Wales. Sue Carr blev därmed den första kvinnan att axla rollen som chef för Englands och Wales domstolar och landets högsta domare. Ämbetet Chief Justice har rötter tillbaka till 1200-talet. Alla Sue Carrs 97 föregångare har varit män, och alltså titulerats Lord Chief Justice.