search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Medierna

Advokatsamfundet lyfter fram brottsoffren

”Om regeringen menar allvar med att stärka brottsofferperspektivet krävs att man också lyssnar på de målsägandebiträden som dagligen arbetar med att tillvarata brottsoffers rättigheter.” Det skrev Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander tillsammans med brottmålsadvokaten Silvia Ingolfsdottir Åkermark i en artikel publicerad på DN Debatt den 2 oktober.

I artikeln pekade de båda på tre förändringar som genomförts under de senaste åren, som motverkar att brottsoffer får upprättelse: lagändringen som innebär att brottsoffer som huvudregel bara har rätt till målsägandebiträde i första instans, taxan i förordnandemål och de nya reglerna om särskilda företrädare för barn.

”Sverige är på väg att bli en auktoritär stat”

Advokat Thomas Olsson röt i ett debattinlägg i Aftonbladet den 15 oktober till mot utvecklingen inom kriminalpolitiken. Politiken står enligt Olsson på två ben: ökad repression och övervakning och en förvissning hos människor att dessa rättighetsinskränkningar bara drabbar andra än en själv. Enligt Thomas Olsson har nu inskränkningarna ”nått en sådan nivå att den demokratiska rättsstaten håller på att under­mineras”.