search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

Lär känna dig själv och stärk din advokatröst

Juridikprofessorn Heidi Brown från New York Law School var under många år en osäker överpresterare, som försökte köra över sin introverta personlighet och sin scenskräck. Enligt Heidi Brown kan advokater och jurister med hjälp av självkännedom förstärka sina advokatröster på ett äkta sätt och blomstra.

Heidi Brown berättar att hon i många år försökte passa in som advokat och akademiskt verksam jurist, trots en introvert personlighet och scenskräck.

– Jag älskade college och universitetet. Jag var en bra student, men jag var aldrig den som räckte upp handen för att få uppmärksamhet, berättar hon när vi träffas på Advokatens lilla, men gemytliga, redaktion under takåsarna på samfundets kansli.

Det är en kvav dag i slutet av augusti och regnmolnen driver lojt fram över himlen. Heidi säger att hon är kraftigt jetlaggad efter resan från New York och ber om ursäkt för att hennes svar kanske inte blir så bra. Fast det blir de. Det är dagen före hennes föreläsning på Advokatsamfundet. Vi har just avbrutit en lång och gravt misslyckad fotosession, som slutar med att redaktören står med tvenne paraplyer ovanför Heidis huvud i skydd mot en ettrig regnskur, framför den entusiastiske fotografen, där en tapper, blöt Heidi Brown med lätt rufsigt hår, i ett par högklackade skor, tacksamt tagit emot beskedet att fotograferingen får anstå till nästa dag.

Nåväl, efter college började Heidi Brown studera juridik vid universitetet. Hon trodde att studierna skulle likna dem på college. Men hon bedrog sig. På juristutbildningar i USA sker mycket undervisning enligt den sokratiska metoden. Det innebär kortfattat att studenter och lärare argumenterar för att stimuleras i kritiskt tänkande, undersöka styrkor och svagheter i påståenden och komma fram till bättre hypoteser.

För Heidi blev det plågsamt och ångestfyllt.

– Varje gång jag var i centrum för uppmärksamheten frös jag till is. Jag hade fullständig prestationsångest, säger hon och tillägger att hon också rodnade kraftigt.

– Jag förstod inte vad som hände med mig och trodde att det var något fel på mig. Att jag inte borde vara kvar inom juridiken.

Men Heidi Brown kämpade på, tog examen och fick anställning på en advokatbyrå med inriktning mot fastighetsrätt. Hon var visserligen väldigt intresserad av juridiken och tyckte om att lösa olika svåra frågeställningar. Men återigen, prestationskraven i juridiken, att vara i centrum för uppmärksamheten, att behöva förhandla om mångmiljonavtal, att vara i rättssalen. Allt det fick henne att må dåligt.

– Jag hade fortfarande denna intensiva prestationsångest, säger hon och berättar att de råd som välvilliga mentorer gav henne, som ”Fake it till you make it” eller ”Just do it”, inte hjälpte det minsta. Snarare gjorde de hurtfriska uppmaningarna lidandet än värre. Heidi Brown fortsatte att arbeta som praktiserande advokat i 15 år.

– Jag gjorde mitt jobb och älskade verkligen forsknings- och skrivnings- och problemlösningsaspekterna av det. Men varje gång jag trädde in i prestationsarenorna, tvekade jag. Och jag trodde att det var något fel på mig, säger hon.

Blev författare

Vid sidan av sitt arbete som advokat började Heidi Brown så småningom att skriva juridiska handböcker för unga advokater. Hon tyckte om skrivprocessen och att ha stora projekt som tog tid. I samband med ett juridiskt uppdrag flyttade Heidi Brown till Kalifornien. Mer eller mindre av en tillfällighet sökte hon, och fick vid andra försöket, anställning som universitetslärare i juridik. Snart insåg hon att de av hennes studenter som skrev bäst, var mest kreativa i problemlösningar och mest eftertänksamma i sina juridiska analyser också var hennes tystaste studenter.

– Jag tänkte, oj, de här studenterna är som jag var när jag läste juridik.

Heidi Brown tänkte att om hon kunde hitta ett sätt att förstå sig själv som en tyst person, kunde hon också hjälpa sina studenter, som var mer introverta, med hur man förstärker sin advokatröst, men på ett äkta sätt. Hon läste in sig i ämnet, som skillnaderna mellan introversion och extroversion, skillnaderna mellan blyghet och social ångest. Och så skrev hon boken The Introverted Lawyer. Sedan dess har hon skrivit ytterligare böcker.

Tes och idéer

Kortfattat innebär Heidi Browns tes att man ska lära känna sig själv, sina värderingar, sina främsta inre styrkor och utveckla dem, liksom att även vara medveten om vilka förmågor som inte är ens starkaste. Det viktiga i hennes tankevärld är att förstå sig själv, sina karaktärsdrag, drivkrafter och känslor samt att acceptera och bejaka den man är. Inte försöka förställa sig och spela teater utifrån omvärldens förväntningar. Enligt Heidi Brown kan jurister blomstra. Begreppet blomstring har flera dimensioner, och handlar inte bara om en känsla av välbefinnande utan också om förmågan att fungera bra trots att det ibland känns jobbigt. Vägen till blomstring går i stor utsträckning genom självkännedom. För att få verktyg och övningar som leder till ökad självkännedom och insikt om inre värderingar finns flera olika webbplatser och litteratur där man kan få vägledning, se faktarutan med länkar.

Heidi Browns sätt att hantera publika och sociala framträdanden, trots prestationsångest och scenskräck, har varit att hitta olika metoder, ritualer, rutiner och tankemönster.

Heidi Brown lyfter fram elitidrottares sätt att träna och förbereda sig fysiskt och mentalt. Se till att träna fysiskt, sov bra, ät rätt och hitta olika former av mental träning. Det går inte att undvika att ställas inför svåra prestationer. Fast rätt förberedd går det att hantera dem. Dessutom gäller det att kontinuerligt träna på att utveckla sina förmågor. Hon betonar att människor reagerar olika under stress, och tillägger att det är viktigt att förstå hur kropp och hjärna hänger samman, somatisk intelligens.

– Det handlar om att förstå hur våra kroppar reagerar i stressiga prestationsögonblick. Genom att bli somatiskt intelligenta kan vi förstå, märka och känna: ”Åh, mitt hjärta slår snabbt igen. Aha, det här är rädsla.” Eller jag är kanske lite exalterad över den här saken jag ska göra. Men jag känner hur det manifesterar sig inom mig som ett snabbt hjärtslag. Eller för mig brukar jag känna att mitt ansikte hettar upp, säger hon och tillägger att genom att förutse de problem och svårigheter som vi kommer att stöta på kan vi skapa system, rutiner och ritualer som hjälper oss att kliva in i dessa arenor och känna oss starkare.

– Vi kan använda hela våra fysiska kroppar för att stärka våra hjärnor och sättet vi hanterar känslor, säger Heidi Brown som betonar att rätt förberedd går det att hantera de svåra situationerna genom att sträva efter att hamna i ett tillstånd eller en zon där känslorna skärper men inte stjälper.

Så gör Heidi Brown

Heidis ritualer och rutiner, hennes fyra pelare, innebär att hon varje morgon för hand skriver tre sidor om vad som faller henne in, som en förberedelse för den kommande dagen. Skriver man vid dagens slut blir det lätt en redogörelse över dagen som förlupit, konstaterar hon. På morgonen blir tankarna mer framåtriktade och oanade idéer får ofta vingar.

Inför en kommande prestation vill hon träna fysiskt, gärna boxning. Sedan brukar hon inför ett större framträdande lyssna på bandet U2, och framförallt låten ”Get Out of Your Own Way”. Alldeles innan hon ska stå på scenen brukar hon inta vad hon kallar en ”power pose”, genom att sätta i händerna vid höfterna, stå stadigt och bredbent och säga till sig själv att hon har rätt att ta plats i rummet och att hon har viktiga saker att säga.

Mer öppet i dag

Heidi Brown tycker sig se positiva förändringar i synen på frågor som rör mental hälsa. Tidigare var det något som få ville tala om öppet.

– Jag tror att den nya generationen, som jag ser på juristutbildningen, är mer villig att tala med varandra om mental hälsa. De är mer bekväma med att avslöja att de går i terapi, säger Heidi Brown, som dock anser att det finns en viss spänning mellan generationerna i synen på hårt arbete.

Hon får återkommande höra från äldre generationer att de yngre inte vill arbeta lika hårt som de äldre gjorde.

– Jag vet inte om det är sant. Jag känner att de yngre bara vill arbeta annorlunda, säger hon och tillägger att det vore bra om äldre och yngre kunde ha fler samtal om hur man skapar det bästa arbetet sett ur båda generationernas synsätt.

Om Heidi Brown

Juridikprofessor Heidi Brown är vice dekan och director of upper level writing vid New York Law School och författare till böckerna The Introverted Lawyer, Untangling Fear in Lawyering och The Flourishing Lawyer. Heidi Brown har en juristexamen från University of Virginia School of Law. 2021 avlade hon en masterexamen i tillämpad positiv psykologi vid University of Pennsylvania.

Heidi Browns föreläsning  på samfundet

Perfektionism, prestationsångest, känslomässig intelligens och autenticitet hos advokater var ämnet för den föreläsning som Heidi Brown höll med arbetspsykologen Jens Näsström den 31 augusti i Princess Hall mitt emot Advokatsamfundets kansli.

Det går att se hela föreläsningen på Youtube.

Läs mer

theflourishinglawyer.org

theflourishinglawyer.org/the-studio

jordanaconfino.com

thevaluesproject.com

Tom Knutson