search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Hög tid att utbilda sig


Alla Sveriges advokater är skyldiga att upprätthålla och vidareutveckla sin yrkeskompetens enligt Advokatsamfundets stadgar. Advokatsamfundets styrelse har slagit fast i sina riktlinjer att det innebär att advokaterna ska genomgå minst 18 timmar strukturerad utbildning per år. När året nu går mot sitt slut är det alltså hög tid att se till att utbildningen hinns med, om den inte redan är avklarad.

Om en advokat genomgår mer än 18 timmars utbildning under ett kalenderår, får advokaten överföra högst 12 timmar av den överskjutande tiden till nästa år.

Utbildningen ska vara yrkesrelaterad, men den måste inte ha juridiskt innehåll. Även utbildning inom andra ämnen med relevans för advokatverksamhet kan godkännas, som språk och ekonomi. Advokaterna är skyldiga att dokumentera sitt deltagande i utbildningar och att redovisa i sin årsberättelse hur de har uppfyllt utbildningskravet.

Detaljer om hur utbildningen ska vara utformad finns i riktlinjerna för professionell vidareutbildning.