search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Framtidens jurist: Tekniksugen, jämställd och rörlig

En stor majoritet av juristerna trivs med sina jobb – men många väljer ändå att byta arbetsgivare. Det visar årets stora branschundersökning Framtidens jurist, som nyligen presenterats av Norstedts Juridik.

Rapporten fokuserar på tre teman som blivit tydliga i undersökningen: ett starkt fokus på teknikutveckling och att få de kunskaper som krävs för detta, önskemål om ökad jämställdhet och mångfald i branschen samt att många jurister väljer att byta arbetsplats.

På teknikområdet visar undersökningen att juristerna är beredda på och välkomnar en snabb teknikutveckling, men att de samtidigt känner en viss oro för att de själva saknar tillräckliga kunskaper.

Hela 80 procent av de tillfrågade anser att jämställdhet kan förbättra den övergripande arbetstillfredsställelsen och nästan hälften av de kvinnliga juristerna anser att mångfald är ett strategiskt sätt att förbättra företagets resultat. Bland männen är motsvarande siffra 30 procent.

Rapporten pekar också på det faktum att dagens jurister är rörliga på arbetsmarknaden, trots att majoriteten trivs på sina jobb. Nästan en tredjedel av juristerna (32 procent) bytte jobb under 2022. De unga juristerna var mer benägna att byta arbete än de äldre. De vanligaste skälen att byta jobb var i tur och ordning möjligheten till intressantare arbetsuppgifter och/eller bättre villkor, högre lön och bättre balans mellan arbete och fritid.

I årets rapport medverkar Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock och generalsekreterare Mia Edwall Insulander, som tillsammans kommenterar suget efter, och oron inför, teknikutvecklingen.

Undersökningen som ligger till grund för rapporten omfattar 3 213 heltidsanställda jurister inom offentlig sektor, näringsliv och advokatbyråer, i Sverige, Norge och Danmark.

Rapporten Framtidens jurist finns att ladda ner hos Norstedts Juridik.