search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Diskutera framtiden för advokatbyråerna

Tisdagen den 21 november bjuder Advokatsamfundet in till framtidssamtal för att diskutera advokatbyråernas arbetsmiljö och hur de bästa juridiska talangerna inom kåren kan attraheras och sedan bli kvar.

Under kvällen presenteras en rapport baserad på de enkätsvar som kommit in från ledamöter som utträdde under 2022, liksom samfundets senaste Novusundersökning om kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.

Under kvällen hålls ett panelsamtal, lett av Jana Söderberg. I samtalet deltar advokat Silvia Ingolfsdottir Åkermark, advokat Henrik Kjellander, advokat John Neway Herrman, före detta advokaten Anne Riegnell, professor Jessika van der Sluijs och arbetspsykologen Jens Näsström.

Panelsamtalet följs av diskussioner i mindre grupper. Samtalet startar kl 16.30 i konferenslokalen Princess Hall vid Engelska kyrkan, Laboratoriegatan 1, Stockholm. Mer information och anmälan på Advokatakademiens webbplats, advokatakademien.advokatsamfundet.se.