search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Digitalt, tryckt eller både och

Papperstidning, läsning på skärmen eller kanske i en app? Som ett led i Advokatens satsning på digitalisering kan advokater och andra byråjurister nu själva välja hur de vill ha Advokaten.

Tidskriften Advokaten finns sedan många år att läsa både som pappersmagasin och på nätet. Papperstidningen skickas till alla advokater och biträdande jurister, och den digitala utgåvan presenteras via ett mejl som länkar vidare till hela den webbpublicerade tidningen. Som en fortsatt medveten satsning på digitalisering ökade valfriheten ytterligare, när Advokaten tidigare i år fick en egen app, med alla artiklar praktiskt förpackade.

Sedan en tid tillbaka finns en teknisk lösning på plats i Advokatsamfundets medlemsdatabas, som tillåter advokater och biträdande jurister att välja hur de vill få Advokaten: både digitalt och som papperstidning, eller bara digitalt. Det finns också möjlighet för den som vill att få tidskriften skickad till hemadressen, i stället för till advokatbyrån, allt för att underlätta för dig som läser Advokaten att få den till dig på just det sätt som du önskar.

Den som vill avstå från ­papperstidningen eller få den till hemadressen kan kontakta Advokatsamfundets registratur, e-post registrator@advokatsamfundet.se. Det går också bra att låta en administratör avbeställa för flera personer på byrån vid ett och samma tillfälle.