search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Advokatakademien utbildar om etiken

Advokatsamfundet erbjuder sedan 2008 kostnadsfria och kraftigt subventionerade kurser för advokater och biträdande jurister inom områden som är av särskilt intresse för advokatkåren. Många av kurserna fokuserar just på advokatetiska frågor.

De subventionerade kurserna som ges är följande:

Advokatetik och god advokatsed i två versioner: en öppen kurs och en för verksamma advokater (kostnadsfri kurs)

Försvararen, restriktioner och advokatetiken (rabatterad kurs)

Penningtvättslagstiftningen – ett advokatperspektiv (kostnadsfri kurs)

Principalansvaret i advokatverksamhet (kostnadsfri kurs)

Sociala medier i advokatverksamheten (rabatterad kurs)

Stresshantering och ett hållbart arbetsliv (rabatterad kurs)

Kursprogram och mer information finns på advokatakademien.advokatsamfundet.se.