search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Stolt journalist prisades vid fullmäktigemötet

Radiojournalisten Daniel Velasco fick vid fullmäktigemötet ta emot Advokatsamfundets journalistpris. Pristagaren uppmanade advokaterna att vara stolta över sin viktiga roll, men också att ta den på största allvar.

Daniel Velasco tog emot priset från Mia Edwall Insulander och Eva-Maj Mühlenbock. Förutom glädje över själva priset sa sig pristagaren också vara glad och stolt över att han är just granskande journalist, i ett land där granskning tillåts.

Daniel Velasco uppmanade också advokaterna att vara stolta, eftersom även de står upp för enskilda människor i utsatta situationer och vågar ifrågasätta makten.

– Vi kan vara stolta tillsammans, ni advokater och vi journalister, sa Daniel Velasco.

Samtidigt får varken journalister eller advokater glömma bort att de måste förtjäna den stoltheten, fortsatte han.

– Det är lätt för mig som journalist att ta svaren från en polischef eller en åklagare, en makthavare, som en sanning. Det kräver mycket mer resurser och tid att göra en granskning. Och det är lättare för en advokat som är särskild företrädare att läsa socialtjänstens utredning och ta den som en sanning än att granska utredningen och på riktigt utgå från de invändningar som ett barn kan ha mot vad som står där. Så glöm inte bort vem ni jobbar för och stå på klientens sida i stället för att ta den lättaste vägen, sa Daniel Velasco.

Efter prisceremonin valdes Advokatsamfundets tidigare ordförande, advokat Christer Danielsson, till mötesordförande för fullmäktigemötet. Han gav ordet till generalsekreterare Mia Edwall Insulander och ordförande Eva-Maj Mühlenbock, som tillsammans föredrog förvaltningsberättelsen och berättade om året som gått.

Mia Edwall Insulander konstaterade att den etiska nivån i kåren, trots det höga tonläget i medierna, är rätt god och har blivit allt bättre. Hon tog också upp de stora problemen med sänkta ersättningar till offentliga biträden, senast i form av taxan i så kallade förordnandemål.

– Det kokar verkligen i kåren och det finns en stor oro över advokatens möjlighet att tillvarata klientens intressen med denna utveckling, sa Mia Edwall Insulander, som utlovade mer information om Advokatsamfundets arbete i frågan inom kort.

Eva-Maj Mühlenbock berättade bland annat om Advokatsamfundets och advokaternas fortsatta engagemang för det ukrainska folket och de ukrainare som flyr kriget, och även mentorsprogrammet Moa.

Eva-Maj Mühlenbock talade slutligen om de utmaningar som advokatkåren står inför. Hon pekade bland annat på den stora okunskapen om rättsstatens funktion och mekanismer som blivit tydlig i debatten. Här, menade Eva-Maj Mühlenbock, måste alla advokater engagera sig och vara med och sprida kunskap.

– Vi kan inte bara höras från Laboratoriegatan, vi måste höras från hela Sverige, fastslog ordföranden.

Fullmäktigemötet valde in en ny ledamot i Advokatsamfundets huvudstyrelse: Advokat Emma Berglund Uväng i Stockholm. Styrelsens ordförande Eva-Maj Mühlenbock, Stockholm, och vice ordförande Petter Hetta, Umeå, omvaldes båda för tiden 1 juli 2023 – 30 juni 2025.

Fullmäktige valde också fem ordinarie ledamöter och fem suppleanter till Advokatsamfundets nya straffavgiftsnämnd.

Annons
Annons