search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Sten Bauers tips om användning av AI-tjänster

  • Skaffa ordentlig kunskap innan du använder AI i advokatverksamheten.
  • Kom ihåg att det inte finns någon frizon för advokatetik, bara för att du använder dig av en extern tjänst.
  • Dela inte med dig av klientinformation.
  • Skynda långsamt.
  • Sök stöd hos Advokatsamfundet om du är osäker.
Annons
Annons