search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Sommarnotarier fick lära känna advokatyrket

Föreläsningar presenterade yrket och Advokatsamfundet för sommarnotarier.

Den 20 juni var första dagen av två för Advokatsamfundets föreläsningar för sommarnotarier på advokatbyråer. Den första dagens föreläsningar spelades in och sändes nästa dag digitalt.

Sommarnotarierna erbjöds en närmare inblick i advokat­yrket och Advokatsamfundets roll och uppgifter. Föreläsningarna belyste hur det är att arbeta som advokat, både inom brottmåls- och affärsjuridik. Det gavs även en närmare inblick i Advokatsamfundets verksamhet och hur man blir advokat. Först ut som föreläsare var advokat Johan Eriksson, som tog upp hur det är att arbeta som brottmålsadvokat. Han återkom till vilket privilegium det är att i rollen som advokat komma nära sina klienter under möten och i samtal och att vara den som för deras talan gentemot staten i rättsprocessen.

– Jag vill att sommarnotarierna ska förstå vilket fantastiskt yrke jag har, och vilka möjligheter yrket skänker när det gäller att förstå människan bakom brottet, sa Johan ­Eriksson.

Programmet innehöll också ett samtal mellan advokat Erica Wiking Häger och Mia Edwall Insulander om hur det är arbeta som advokat inom affärsjuridik. Erica Wiking Häger tog upp olika karriärvägar inom affärsjuridik, gav exempel på hur arbetet fortskrider med att få fler kvinnor att bli delägare och betonade att advokater inom affärsjuridik verkligen kommer att behövas ­framöver med tanke på alla regelverk som ändras. Hon passade också på att ge några goda råd till sommarnotarierna.

– Ta tillfället i akt under tiden på advokatbyrå, ställ frågor och var nyfiken, och försök förstå vilken kultur och vilka värderingar som präglar byrån, sa Erica Wiking Häger.

Ytterligare en föreläsning gavs av Sofia Rahm och Ebba Coghlan, båda jurister på Advokatsamfundets kansli, om Advokatsamfundets verksamhet och hur man blir advokat.

På kvällen den 20 juni ordnades ett mingel på Advokatsamfundet för de sommarnotarier på advokatbyråer som bjudits in till samfundets fysiska och digitala föreläsningar.

Karin Flygare
Annons
Annons