search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Samfundet tydliggjorde om disciplinbeslut

Möjligheten att ta del av information om disciplinnämndsbeslut har inte minskat – tvärtom. Det förklarade Advokat­samfundet på sin webbplats i början av sommaren, sedan felaktiga uppgifter spridits i medierna.

Advokatetiken kom åter att hamna i mediernas blickfång i början av sommaren, särskilt i samband med ett omdiskuterat fall där en brottmålsadvokat lämnat ut uppgifter till sin klient från domstolens dagboksblad.

I Expressen tog krönikören Patrik Kronqvist upp händelsen. Han ifrågasatte i sin krönika också Advokatsamfundets strävan efter öppenhet, och påstod bland annat att Advokatsamfundet nyligen slutat ”att lämna ut beslut från disciplinnämnden som innehöll advokaternas namn. Därmed blev det journalistiskt omöjligt att till exempel granska om en advokat prickats flera gånger utan att bli utesluten”. Kronqvist påstod vidare att samfundet ändrat sig först ”efter protester från Nyhetsbyrån Siren och tidningen Dagens Juridik”.

I själva verkat hade Advokatsamfundet inte alls ändrat några rutiner om utlämnande av beslut, vilket också förklarades på webbplatsen. Snarare har transparensen ökat, sedan samtliga disciplinnämndens beslut började publiceras på nämndens nya webbplats i början av året. Precis som tidigare lämnar Advokatsamfundets kansli också ut disciplinnämndens beslut i helhet till de personer som beställer dem (med undantag för känsliga uppgifter som kan beläggas med sekretess). 

Kronqvists påstående, som också fick spridning i andra medier, syftade i stället på ett försök till nya rutiner hos Justitiekanslern (JK). JK, som bedriver tillsyn över advokatväsendet, efterfrågade under våren möjligheten att få disciplinnämndsbesluten i den form som de publiceras på disciplinnämndens webbplats, alltså anonymiserade. Efter en utvärdering av den efterfrågade nyordningen återgick dock Advokatsamfundet till sin tidigare rutin och besluten skickas numera återigen i sin helhet till JK.

Annons
Annons