search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Om Mata v. Avianca

Rättsfallet, om behandlades av en federal domstol i New York, var ursprungligen en stämningsansökan mot flygbolaget Avianca.

Käranden, Roberto Mata, ville stämma bolaget sedan han skadats av en serveringsvagn under en flygning.

Flygbolaget begärde att stämningsansökan skulle avvisas. Roberto Matas advokater lämnade då in en inlaga med ett antal rättsfall som talade för Matas sak, däribland fallen Martinez v. Delta Air Lines och Zicherman v. Korean Air Lines.

Problemet var bara att ingen kunde hitta dessa rättsfall. Förklaringen var enkel: advokaten hade tagit ChatGPT till hjälp i sin research, och chattbotten tvekade förstås inte att hjälpa till – med fabricerade rättsfall. Advokaten som skrivit inlagan att han försökt kvalitetssäkra sin inlaga, genom att fråga ChatGPT om rättsfallen var riktiga. Chattbottens svar var ja.

Fallet slutade med att de ansvariga advokaterna – författaren och hans kollega – kritiserades av domaren i målet. Domaren beslutade också om böter på 50 000 dollar för de båda ombuden.

Annons
Annons