search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
 • Aktuellt

Nya uppdrag och utmärkelser

 • Karl Klackenberg, Samra Tesser, Johanna Wiberg, Sebastian Örndahl, Sam Seddigh samt Nils Unckel, har alla utsetts till delägare vid Vinges Stockholmskontor.
 • Karin Sliwinska, advokat på Lindahl i Örebro, har utsetts till delägare i byrån.
 • Jakob Jeanrond, som leder EU- och konkurrensrättsgruppens team av ekonomer på Vinge, har utsetts till chefsekonom på byrån.
 • Advokat Anders Fast, för närvarande managing parter vid Baker McKenzies kontor i Stockholm, har utsetts till ledamot i firmans globala executive committee, med verkan från september 2023.
 • Advokat Ignacio Vita har utsetts till ledamot i det nybildade Rådet för de mänskliga rättigheterna, med uppgiften att ge kunskaps- och erfarenhetsbaserade råd till Institutet för mänskliga rättigheter för att främja säkerställandet av mänskliga rättigheter i Sverige.
 • Advokat Bengt Ivarsson är från den 25 maj ledamot av Polismyndighetens etiska råd.
 • Advokat Anne Ramberg, tidigare generalsekreterare för Advokatsamfundet, har utsetts till ny ordförande för Stiftelsen Expo.
 • Annika Rojas Wiberg har utsetts till kammarrättslagman i Kammarrätten i Jönköping.
 • Cecilia Bohlin blir kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Stockholm.
 • Advokat Emma Dansbo blir den 1 september ny managing partner på Cirio.
 • Christoffer Démery blir ny lagman vid Linköpings tingsrätt.
 • Axel Peterson har utsetts till chefsrådman vid Stockholms tingsrätt.
 • Johan Borgström är ny chefs­rådman vid Stockholms tingsrätt.
 • Charlotte Driving lämnar rollen som chefsjurist på Domstolsverket för att bli chefsrådman vid Göteborgs tingsrätt.
 • Patrik Claeson har utsetts till chefsrådman vid Göteborgs tingsrätt.
 • Tomas Kjellgren blir nytt kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Jönköping.
 • Martin Sunnqvist har utsetts till professor i rättshistoria vid juridiska fakulteten, Lunds universitet.
 • Jur. dr Stina Bratt, Stockholms universitet, tilldelas det första Sven Unger Company Law Scholarship.
 • Hanna Aftonfalks examensarbete i folkrätt uppsatsen ”Of course, but maybe: the absolute prohibition of refoulement and threats to national security and public safety – Legal and practical effects of undesirable but unreturnable refugees” har av Svenska institutet för internationell rätt (SIFIR) utsetts till till bästa examensarbete 2022.
 • Kristian Gustafsson vid juridiska fakulteten, Lunds universitet, har tilldelats Oscar II:s stipendiums pris för bästa avhandling inom respektive område inom universitetet för sin avhandling "Barnets bästa vid utmätning och exekutiv försäljning av bostäder i svensk utsökningsrätt".
 • Professor emeritus Ove Bring, Stockholms universitet, professor Elisabeth Rynning, lektor Brian Palmer samt läkaren och doktoranden Andreas Tolf vid Uppsala universitet tilldelas Martin H:son Holmdahls pris för mänskliga rättigheter 2023.
 • Anna Kireeva vid Stockholms universitet har av Stockholm Centre for Commercial Law tilldelats Advokatvännernas uppsats­stipendium i kommersiell rätt – SCCL-priset.
 • Erica Rinaldo vid Stockholms universitet har tilldelats Vinges uppsatspris för uppsatsen "Förbudet mot försäkringsfrämmande verksamhet – En undersökning av tillåten verksamhet i ljuset av FRL:s riskspecifika reglering och stabilitets- samt aktsamhetsprincipen".
 • Uppsalastudenterna Celina Kristiansson och Adam Arvas vann årets upplaga av process­tävlingen Svenska juridiska mästerskapen (SM i juridik för juriststudenter).
Annons
Annons