search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2023 om inte annat anges.

Adrell, Roland: Juridik i kommunala bolag : en praktisk guide / Roland Adrell, Robert Moldén (Norstedts Juridik. 334 s.) 

Andersson, Peter: Arbetsmiljörätt : en läro- och handbok (Lars Åhnberg. 111 s.)

Bokelund Svensson, Ulf: Aktiebolag : skatt, ekonomi och juridik (27. uppl. Björn Lundén. 378 s.) 

Bokelund Svensson, Ulf: Enskild firma : skatt, deklaration, ekonomi, juridik (31. uppl. Björn Lundén. 282 s.)

Brattström, Margareta: Rätt arv : fördelning av kvarlåtenskap / Margareta Brattström, Anna Singer (6. uppl. Iustus. 255 s.)

Broman, Jakob: Rehabiliteringsansvaret : en arbetsrättslig handbok / Jakob Broman, Bo Ericson och Carolina Öhrn (4. uppl. Norstedts Juridik. 230 s.)

Bruun, Niklas: Den finska arbetsrättens grunder / Niklas Bruun ; översättning: Johan Åström (Helsingfors : Alma Talent, 2022. 334 s. Fiducia ; 12)

Domeij, Bengt: Patent och företagshemligheter (3. uppl. Iustus. 199 s.)

Edgren, Kenneth: Sanktioner mot finansiella företag (Norstedts Juridik. 164 s.) 

Ehrenpil, Markus: Rekonstruktionsuppgörelsen : om maktutövning och intresseförhållanden vid rekonstruktion av aktiebolag (Iustus. 448 s. Skrifter från juridiska fakulteten i Uppsala ; 146. Diss.  Uppsala universitet, 2023)

Grönfors, Kurt: Avtalslagen : en kommentar / Kurt Grönfors, Rolf Dotevall (6. uppl. Norstedts Juridik. 472 s. Gula biblioteket)

Hansson, Tommy: God man och förvaltare : en praktisk vägledning (8. uppl. Björn Lundén. 262 s.) 

Hartwig, Fredrik: Koncernredovisningens grunder (Studentlitteratur. 196 s.) 

Hedelin, Johan: Kommunal konkurrensrätt (2. uppl. Norstedts Juridik. 442 s.) 

Humlin, Einar: Förhandlarboken : förhandlingar i arbetslivet / Einar Humlin, Heléne Hellström Persson, Jonas Stenmo (7. uppl. Norstedts Juridik. 185 s.)

Jul Clausen, Nis: Købsretten / Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund, Anders Ørgaard (9. udg.  København : Karnov Group, 2022. 378 s.) 

Karlsson, Johan: Konkurrensskadelagen : en kommentar / Johan Karlsson, Richard Wessman, Trine Osen Bergqvist (Norstedts Juridik. 122 s. Gula biblioteket)

Kempas, Tobias: Artificiell intelligens och immaterialrätt : i Sverige och EU (Norstedts Juridik. 327 s.)

Lindskog, Stefan: Kapitalbrist i aktiebolag : kommentarer till kap. 25:13–20 ABL (3. uppl. Norstedts Juridik. 227 s. Gula biblioteket)

Lundin, Stefan: Alkohollagen : kommentarer och rättsfall (4. uppl. Norstedts Juridik. 523 s.)

Market abuse regulation : commentary and annotated guide / ed. by Marco Ventoruzzo, Sebastian Mock (2. ed. Oxford Univ. Press, 2022. 665 s. Oxford EU financial regulation series)

Rule of law / volume editor Jane Reichel, Mauro Zamboni ; general editor Lydia Lundstedt (Stockholm Institute for Scandinavian Law. 422 s. Scandinavian studies in law ; 69)

Wetterberg, Dag: Medierätt : en handbok (2. uppl. Norstedts Juridik. 216 s.)

Vänbok till Svenska Sjörättsföreningen : utgiven i samband med 75-årsdagen för bildandet av Sjörättsföreningen i Göteborg den 15 april 1948 / Redaktionskommitté: Paula Bäckdén, Anders Leissner, Mattias Widlund (Svenska Sjö­rättsföreningen. 331 s. Svenska Sjörättsföreningens skrifter ; 84)

Ågren, Jack: Straffansvar (11. uppl. Norstedts Juridik. 235 s.)

Ågren, Jack: Övningsbok till Straffansvar (Norstedts Juridik. 80 s.)

Bitte Wölkert
Annons
Annons