search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Notiser bransch

Byrå vill lära om mångfald

Advokatbyrån Falkenborn har, som andra advokatbyrå i landet, anslutit sig till organisationen Diversity Charter Sweden. Den första byrån var Time Danowsky. På sitt Linkedin-konto skriver Falkenborn att den ”ser fram emot spännande lärdomar och erfarenhetsutbyte i frågor som rör mångfald och inkludering” och att man nu hoppas att fler advokatbyråer följer efter.

Studenter testade juristroller i Juridiklabbet

Under vårterminen har juriststudenter på fjärde terminen vid Lunds universitet tillsammans med bland andra advokater fått diskutera och arbeta med frågor om professionellt bemötande i rollen som yrkesverksam jurist.

Projektet, som är ett samarbete mellan universitetet och olika juristarbetsplatser, har fått namnet ”Juridiklabb”. I labbet har studenterna fått medverka i tre mentorsträffar, där studenterna fått höra om allt ifrån rollen som ordförande i rätten till professionsetik inom rådgivarrollen som såväl skatterådgivare som advokat. Med detta som grund fick studenterna själva testa rollen som praktiserande jurist.

Flera advokatbyråer har medverkat i samarbetet, som av universitetet beskrivs som mycket lyckat.

Unga på SiS-hem berättar

Årets upplaga av SiS unga berättar, med titeln ”Växa mot förändring”,  innehåller 93 berättelser och dikter på temat förändring. Författarna är alla barn och ungdomar som vårdas av Statens institutionsstyrelse, SiS, och texterna har skrivits inom SiS skolverksamhet.

Berättelserna i boken är helt och hållet ungdomarnas egna, däremot har berättelserna anonymiserats för att ungdomarna inte ska kunna identifieras.

SiS unga berättar har getts ut av SiS i över 15 år med syftet att ge barn och unga möjlighet att under kreativ frihet sätta ord på tankar, känslor och erfarenheter. Boken kan beställas eller laddas ner från SiS webbplats, stat-inst.se.