search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Medierna

Mia i sommarsamtal

Advokatsamfundspodden tog inte semester i år. I stället har alla som är intresserade av rättssäkerhet och andra rättsfrågor kunnat lyssna på fyra sommarsamtal med Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Gäst i sommarsamtalet den 29 juni var Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren. Den 19 juli talade advokat Ulrika Borg om hur det är att arbeta som brottmålsadvokat med dagens mediedebatt och den alltmer repressiva kriminalpolitiken.

Den 2 augusti samtalade Gunnel Lindberg, ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, om hemliga tvångsmedel. Sist ut var journalistpristagaren Daniel Velasco, som talade om metoder för journalistisk granskning den 18 augusti. Samtliga samtal kan fortfarande avlyssnas.

Forskare om riskerna med statens snålhet

Juridisk utbildning måste få kosta, i stället för att som i dag vara en billig utbildning med få lärartimmar per student. Det skrev forskarna Boel Flodgren och Joakim Zander på Ekonomihögskolan i Lund på DN Debatt den 27 juli.

De båda skribenterna pekade på tre områden där regeringen behöver ta krafttag för att värna rättsstaten: ökad satsning på juristutbildning, stärkt domarrekrytering samt satsningar på EU-rätten inom utbildning och rättsliga institutioner.

Annons
Annons