search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Många jobbar på semestern

Nästan åtta av tio jurister är tillgängliga och redo för att jobba på semestern. Det visar en undersökning från fackförbundet Akavia.

Drygt 40 procent av de Akaviamedlemmar som svarade på enkäten säger sig vara tillgängliga för arbete under sin semester. Svaren varierar dock mellan olika grupper, och bland jurister generellt är siffran i stället närmare 80 procent. Domstolsanställda utgör ett undantag, bara 11 procent av dessa är tillgängliga för jobbet när de har semester.

Många trivs säkert med att behålla kontakten med arbetet under semestern. Samtidigt visar undersökningen att de som är tillgängliga under semestern upplever stressymptom i högre grad än de som inte är tillgängliga.

Undersökningen är genomförd av Akavia och omfattar cirka 3 000 intervjuer under perioden 6 till 24 mars 2023.

Enkät

Har du kopplat bort jobbet under årets semester?

– Jag har varit ledig, och kunnat ladda batterierna inför hösten. Brottmålsadvokat är inte ett nio till fem-jobb, som man helt kopplar bort när man går hem. Som verksam vid en större byrå/koncern är möjligheterna ändå goda att få hjälp att bevaka ärenden när man är ledig.

Björn Andersson, advokat och delägare i Advokatbyrån Thomas Bodström & Partner Nord.

– Delvis. Pågående ärenden tar inte alltid semester samtidigt som en själv. Ansvar mot klient och kollegor gör att en viss tillgänglighet krävs även under ledighet, det ligger i advokatrollen. Men det är ett stort stöd att det finns kollegor i tjänst under hela semesterperioden.

Magdalena Persson, advokat och delägare, MAQS, Sundsvall.

Annons
Annons