search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Venture capital-investeringar : en praktisk vägledning
Författare: Kim Bergman, Mikael Moreira
Förlag: Norstedts ­Juridik

Venture capital är en form av riskkapital som investeras i nystartade bolag med stor tillväxtpotential. Det finns i Sverige god tillgång till riskkapital vilket bidragit till världskända framgångar som Spotify, Klarna, iZettle och Skype. Författarna ger dels en överblick över venture capital-branschen och dess aktörer, dels en redogörelse för investeringsprocessen och de juridiska frågeställningar som uppstår i samband med kapitalanskaffning. Boken vänder sig till såväl jurister som entreprenörer och investerare.

Att förhöra ett vittne : en handbok i förhörs­teknik
Författare: Per E Samuelsson
Förlag: Norstedts Juridik

I denna handbok, skriven ur advokatens perspektiv, får den praktiskt verksamme rättegångsjuristen lära sig förhörsteknik. Tyngdpunkten utgörs av en beskrivning av de grundläggande förhörsmetoder som finns för huvudförhör, motförhör, återförhör och förhör med sakkunniga samt en genomgång av gällande rättsregler. Författaren illustrerar hur förhörstekniken går till i praktiken genom att använda autentiska förhör från svenska och utländska rättegångar, såsom Trustor- och ­Knutbymålen och rättegången mot O. J. Simpson. Denna femte upplaga av boken är uppdaterad med nya exempel och flera nya fall.

Barnets rättigheter

Den tvärvetenskapliga publikationen ”The Rights of the Child: Legal, Political and Ethical Challenges” är volym 7 i bokserien Stockholm Studies in Child Law and Children's Rights som utges av Stockholms barnrättscentrum, Stockholms universitet. Redaktörer är Rebecca Adami, Anna Kaldal och Margareta Aspán. Boken som utgavs i april ligger öppet tillgänglig på förlagets webbplats brill.com.

Debutroman

Seyde från Syrien : låt mig vara din röst av Moa Englund-Flodström, Ditt bokförlag

Författaren, verksam som advokat i Örebro, gjorde under flyktingkrisen år 2015 flera volontärresor i södra Europa, bland annat till den grekiska ön Lesbos. Erfarenheterna från hjälparbetet och flyktingarnas egna historier mynnade ut i debutromanen och berättelsen om de unga syrierna Seyde och Adnan, två av hundratusentals syrier som tvingades fly sina hem. Vi får följa deras svåra och långa flykt från Aleppo och inbördeskriget i Syrien till Sverige. 

Scandinavian Studies in Law

Rule of law

I denna 69:e volym i serien Scandinavian Studies in Law reflekterar forskare från de nordiska länderna över om och hur den senaste tidens samhällsutveckling har påverkat begreppet rättsstat inom deras respektive områden. Ett återkommande tema i bidragen är att den aktuella rättsstatsdebatten har påverkat de nordiska rättsordningarna inte bara inom enskilda rättsområden, utan på ett mer strukturellt sätt. Bokserien ges ut av Stockholm Institute for Scandinavian Law vid juridiska fakulteten, Stockholms universitet.

De lege 2022

Hållbarhet ur ett rättsligt perspektiv

Ämnet för 2022 års årsbok från juridiska fakulteten i Uppsala är hållbarhet, under den övergripande frågan vilken uppgift juridiken har haft, har eller kan komma att få för att uppnå de mål som uppställts i Agenda 2030. Volymen rymmer femton artiklar som behandlar hållbarhet i förhållande till ett antal rättsvetenskapliga områden med fokus på tre teman: miljöfrågor, sociala frågor och ekonomiska frågor. Författarna är verksamma vid eller anknutna till juridiska fakulteten vid Uppsala universitet.

Bitte Wölkert
Annons
Annons