search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Journalistpriskommitténs motivering till priset

I vårt samhälle finns många slutna rum där makt utövas utan insyn. Det kan vara häktesceller, isoleringsrum inom psykiatrin eller så kallade avskiljanderum på låsta ungdomshem. Till de rummen söker sig radiojournalisten Daniel Velasco, år efter år. Med yrkesskicklighet och engagemang för människor som få andra bryr sig om blottlägger han vårt samhälles människosyn, uttryckt i LVU-beslut och SiS-dokument. Varför skuldbeläggs tonårsflickor som utsatts för sexövergrepp? Hur kan tioåringar sättas i isoleringscell? Hur kan vårdinstitutioner som ska skydda och läka utsatta människor i stället tillåta förövare att utnyttja dem? Sådana frågor söker Daniel Velasco svaret på. I en tid som kombinerar ökad repression med minskad insyn är hans gärning viktigare än någonsin.

Annons
Annons