search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

”Jag känner en stolthet över att vara advokat”

Efter drygt tolv år som sekreterare i Stockholmsavdelningen har Emma Berglund Uväng, partner på Advokatfirman Schjødt, tagit steget till samfundets huvudstyrelse. Samfundsarbetet har hittills gett henne både kontakter och kunskaper om advokaters olika villkor.

Varför har du valt att engagera dig i Advokatsamfundet?

– När jag hade varit advokat några år fick jag möjlighet att bli sekreterare i Stockholmsavdelningen. Jag hade då inte haft så mycket kontakt med samfundet mer än i samband med advokatexamen. Mitt engagemang i Stockholmsavdelningen fick mig snabbt att inse att jag uppskattade att vara delaktig i samfundets verksamhet. I och med samfundsarbetet har jag fått insyn i olika frågor som är relevanta för advokater inom olika verksamhetsområden. Jag har också lärt känna många advokater med olika inriktning vilket breddat mitt nätverk. Jag har även uppskattat kontakterna med de advokater som är aktiva i andra avdelningar i landet och den årliga ordförande- och sekreterarkonferensen som anordnas för lokalavdelningarna.

Vad har engagemanget i Stockholmsavdelningen givit dig?

– Genom mitt uppdrag har jag lärt känna många advokater. Uppdraget har givit mig ett stort nätverk, något som både inneburit trevliga kontakter och som möjliggjort rekommendationer till advokater inom andra verksamhetsområden än de som min egen advokatbyrå täcker in (affärsjuridik). Arbetet har även givit mig inblick i andra advokaters verksamhet och vardag. Det har varit både roligt och givande.

Vilken tycker du är avdelningarnas viktigaste funktion?

– Hanteringen av inträdesärendena är så klart en viktig och stor del av avdelningarnas arbete som det läggs ner ett stort engagemang i. Det är också viktigt att tillhandahålla en mötesplats för avdelningens advokater. Alla advokater tillhör inte en stor organisation och då kan avdelningarnas träffar vara en extra uppskattad mötesplats.

Nu har du just tagit plats i huvudstyrelsen. Har du någon fråga som du särskilt vill driva där?

– Jag ser fram emot att vara en del av huvudstyrelsen och dess viktiga arbete och tror och hoppas att mitt långa engagemang i Stockholmsavdelningen kan vara till nytta där. Jag tycker att det är viktigt att marknadsföra advokatyrket för de yngre juristerna. Advokatyrket är fantastiskt – flexibelt, variationsrikt och man får möjlighet att arbeta med spännande klienter och ärenden. Visst är det även krävande och kommer med ett stort ansvar, men det handlar om att hitta en balans. Jag ser också fram emot att delta i aktuella diskussioner och debatter kopplade till advokat­yrket.

Hur ser du på tillståndet i advokatkåren?

– Jag känner en stolthet över att vara advokat och över att vara en del av Advokatsamfundet. Jag tror inte att allmänheten känner till allt arbete som samfundet lägger ner i olika frågor både internt och genom att påverka rättsutvecklingen. Jag upplever också att samfundet strävar efter att agera snabbt när det krävs.

Vilken är samfundets viktigaste uppgift just nu, tycker du?

– Jag tycker att samfundet har flera viktiga uppgifter. En viktig uppgift är att marknadsföra fördelarna med att anlita en advokat. Det är inte alla som känner till att advokater lyder under en lagstadgad tystnadsplikt. Advokater står under tillsyn och är skyldiga att följa etiska regler.

– En annan viktig uppgift för samfundet är att verka för att behålla duktiga advokater i kåren. Det är inte ovanligt att särskilt kvinnor lämnar kåren efter föräldraledighet.

– Jag tror också att både samfundet och advokatbyråerna måste vara förberedda på en omvärld i snabb förändring med digitalisering och AI. Detta kommer att påverka i princip alla branscher och det blir viktigt att hitta ett arbetssätt där teknikens nya möjligheter adderar ett värde för såväl oss advokater som våra klienter.