search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Fullmäktige valde ny nämnd

Vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte i juni utsågs, förutom styrelse och disciplinnämnd, också ledamöter till den nya straff­avgiftsnämnden.

Till ordförande valdes advokat Charlotta Falkman och vice ordförande blev advokat Johanna Björkman. Övriga ordinarie ledamöter är advokat Sophie Palmgren Paulsson, före detta hovrättspresidenten Lennart Svensäter och före detta justitierådet Lars Edlund. Till suppleanter valdes advokaterna Pär Andersson, Andreas Victor och Paula Save, före detta justitierådet Johnny Herre samt före detta lagmannen och justitierådet Magnus Widebeck.

Straffavgiftsnämnden ska pröva överklaganden av beslut om straffavgift för advokater i disciplinärenden som har fattats av Advokatsamfundets disciplinnämnd. Nämnden kan inrättas och börja arbeta den 1 januari 2024, förutsatt att riksdagen beslutar om ändringar i rätte­gångsbalken 8 kap. enligt regeringens förslag och att regeringen fastställer de ändringar i Advokatsamfundets stadgar som fullmäktigemötet 2022 beslutade om.

Annons
Annons