search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Försvarsadvokat är målet för Violeta

Violeta Bukera, biträdande jurist på KRIM advokater, anser att advokater måste strida för enskildas rättigheter även utanför rättssalen.

Varför har du valt att arbeta på advokatbyrå med brottmåls­inriktning?

– Jag sökte mig till juristprogrammet med målet att bli försvarsadvokat och när jag väl tog min examen var det därför ett självklart val att arbeta på en byrå med särskild inriktning på brottmål.

Vad är det bästa med att arbeta på din byrå?

– Det bästa med vår byrå skulle jag säga är dels att vi är så många, dels att vi besitter en väldigt bred kompetens. Det finns alltid någon som man kan bolla komplexa, etiska eller juridiska frågor med, vilket i sin tur skapar en väldigt bra grogrund för att utvecklas till en skicklig jurist och i längden advokat.

Vad är svårast i din roll?

– Juristutbildningen saknade i mångt och mycket praktiska inslag. Av den anledningen kan det när man börjar arbeta på byrå kännas som att man är tillbaka på ruta ett, men ju mer man lär sig och utvecklas i hantverket desto mer övertygad blir man om att man valt rätt yrke.

Du är förutom biträdande jurist också en aktiv debattör. Vad driver dig att debattera?

– Juristens och advokatens uppdrag som garant för den enskildes rätt gentemot staten måste enligt min uppfattning – särskilt i ljuset av den politiska och mediala utvecklingen – tolkas ur ett bredare perspektiv än vad det traditionellt gjorts. För mig innebär detta att striden för den enskildes rättigheter även måste tas utanför rättssalen.

Annons
Annons