search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Fördjupa dig i advokatetik

Hösten är här, och med det en ny termin för Advokatakademiens kurser. Under hösten ges flera tillfällen att kostnadsfritt eller till en låg kostnad lära mer och diskutera advokatetiska knäckfrågor.

Förutom de båda endagskurserna Advokatetik och god advokatsed (för verksamma advokater respektive andra) inbjuder Advokatakademien till kurserna Försvararen, restriktioner och advokatetiken samt Principalansvaret i advokatverksamhet.

Även Advokatdagarna, den 26–27 oktober, ger rika möjligheter till reflektion och fortbildning kring advokatetiken. Programmet innehåller bland annat en debatt om advokatetik, med brottmålsadvokaten Johan Eriksson som en av de medverkande. Advokat Carla Pantzar föreläser dessutom på temat ”Advokatetiken i praktiken – ett axplock av en försvarares dilemman”, och advokaterna Bo Ahlenius och Peter Danowsky presenterar tillsynskommitténs arbete.

Läs mer och anmäl dig på advokat­akademien.advokatsamfundet.se.

Annons
Annons