search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
 • Nyhetsreportage

Fakta Ukraina

Ukraina

Statsskick: republik.

Statschef: president Volodymyr Zelenskyj sedan 2019.

Huvudstad: Kiev.

Antal invånare: 38 miljoner (2022).

 • Blev en del av Sovjetunionen 1922 och förklarades som en självständig stat 1991 när Sovjetunionen upplöstes.
 • I november 2013 inleddes protester på Självständighetstorget i Kiev, Majdan. Demonstranterna krävde att den ukrainska regeringen skulle fullfölja ett avtal med EU och inte återföra Ukraina till Rysslands maktsfär. I januari och februari 2014 blev det hårda sammandrabbningar mellan demonstranterna och kravallpolis. Flera demonstranter dödades. Presidenten, Viktor Janukovytj, avsattes. Från rysk sida uppfattas Ukrainas närmande till väst som ett hot mot Rysslands säkerhet.
 • 2014 annekterade Ryssland Krimhalvön.
 • 2019 skrevs medlemskap i EU och Nato in som politiska mål i den ukrainska grundlagen.
 • Den 24 februari 2022 invaderas Ukraina av Ryssland. Den ryska ledningen har deklarerat att det är Ryssland som angrips av Ukraina.

Rysslands president Vladimir Putin har också sagt att Ukraina inte är en suverän stat. Varken Ukraina eller Ryssland lämnar ut uppgifter om hur många soldater som har stupat i striderna.

Källa: Utrikespolitiska institutet, Dagens Nyheter

Rättsväsendet

 • Formellt har ukrainska domstolar alltid varit oberoende, men i praktiken har de varit känsliga för påtryckningar från regimen.
 • Korruption är ett problem inom politiken, förvaltningen och skolsystemet.
 • På organisationen Transparency Internationals indexlista, som visar hur fria från korruption världens länder var 2022, hamnade Ukraina i bottendelen, på plats 116 av 180.
 • Ukraina har strävat efter att bli ett mer demokratiskt och rättssäkert land de senaste åren. En organisation som driver på utvecklingen är Center for Civil Liberties, som fick Nobels fredspris 2022.
 • 2000 avskaffades dödsstraffet.
 • 2016 antog parlamentet lagar för att stärka domstolarnas oberoende och minska möjligheterna till korruption inom rättsväsendet. Domare som presidenten utser ska sedan dess nomineras av en oberoende kommitté och väljas enbart utifrån sin yrkeskompetens.
 • l 2018 inrättades en domstol mot korruption.
 • l 2021 antogs lagar för att stärka domarkårens oberoende.

Källa: Utrikespolitiska institutet

Ukrainska advokatsammanslutningar

Uba: Ukrainas advokatsamfund bildades 2002 och är en frivilligorganisation för landets advokater. Uba uppger att organisationen har 7 000 medlemmar.

Unba: Ukrainas nationella advokatsamfund är en självständig, icke-vinst­drivande organisation. Unba bildades i enlighet med den ukrainska lagen om advokat­samfundet och utövandet av advokatyrket från 2012. Alla advokater i

Ukraina är medlemmar i organisationen. Den 1 augusti 2023 hade Unba 67 152 medlemmar.

 • Juristkåren i Ukraina är uppdelad i advokater och jurister. För att bli advokat krävs en magisterexamen i juridik, sex månaders praktik på en advokatbyrå, minst två års erfarenhet av juridiskt arbete, avlagd advokatexamen, avlagd advokated och ett intyg på att individen har rätt att arbeta som advokat i Ukraina. En advokat kan företräda klienter i domstol i alla slags mål.

  En jurist har en kandidatexamen eller lägre juridisk utbildning, kan ge juridisk rådgivning och företräda klienter i civilmål samt familje- och arbetsrättsliga mål i domstol. Den som inte är advokat får inte företräda klienter i brottmål i domstol.

Källa: ILAC, CCBE, Unba, Uba

Kamilla Kvarntorp
Annons
Annons