search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ett utmärkt arbete av försvarsadvokaterna

Under Almedalsveckan genomförde Advokatsamfundet ett välbesökt evenemang med en spelad process. Närmare om denna finns på annan plats.

Jag satt i publiken. Det hela var mycket intressant. Inte minst att i den omröstning i skuldfrågan som publiken fick delta i, så friade en överväldigande majoritet de båda tilltalade. Till skillnad från den celebra nämnden som såg strängt på bådas skuld och den lagbildade ordföranden som i vart fall såg skäl att fälla den ene.

Varför ville så många i publiken fria? Jag tror att det som de båda försvarsadvokaterna Elisabeth Rohtlieb och Henrik Olsson Lilja presterade starkt bidrog till känslan i ”rättegångssalen” att fria. De båda advokaterna var sakliga och skapade sympativärden. De krånglade inte med fakta eller med åklagaren eller med polis­vittnet. De lyckades att med sin återhållsamhet förminska brottet. Kort sagt, de utförde ett utmärkt advokatarbete.

Publiken hade till skillnad från domare och nämnd inte förberett sig genom att läsa förarbeten och gjorde sannolikt inte heller de djupare samhällsöverväganden, bland annat kring polisens arbete, som nämnden redovisade i sina överväganden. Publiken var ”här och nu” och det bidrog de båda försvarsadvokaterna till.

Peter Danowsky
Advokat

Annons
Annons