search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Duktiga kvinnor inspirerar

Victoria Banck fångades tidigt av familjerätten. Den 14 juni blev hon advokat.

Varför ville du bli advokat?

– Redan under skolåren fick jag möjlighet att praktisera på en advokatbyrå i min hemstad, Lidköping. Det var där intresset för advokat­yrket växte. Jag fick en inblick i hantverket och advokatens möjlighet att hjälpa människor i svåra situationer. Jag beslutade mig därför för att studera juridik på juristprogrammet i Lund. Under juristprogrammet kom jag i kontakt med familjerätten och kände snabbt att det var det rättsområdet som jag ville arbeta med. När jag några år senare fick möjligheten att arbeta på Wachtmeister Advokatbyrå, samtidigt som jag avslutade min sista termin på juristprogrammet, blev målet allt tydligare för mig. Jag ville bli advokat.

Du arbetar med humanjuridik. Vad är det bästa med detta område?

– Jag har sedan jag tog min juridikexamen, år 2019, arbetat uteslutande med familjerätt och arvsrätt. I dag arbetar jag främst med vårdnadstvister, vilket enligt mig är en väldigt givande del av humanjuridiken. Såsom ombud i vårdnadstvister ges jag möjlighet att hjälpa klienten att förbättra och finna hållbara lösningar i deras privata liv. Arbetsdagarna är varierande och att variera processföring i domstol med arbetsdagar på kontoret är någonting som jag uppskattar med mitt yrke.

Vad är det svåraste med humanjuridiken?

– Familjerätten är ett rättsområde med ständigt nya frågor att ta ställning till. Att vägleda klienten kan ibland vara svårt eftersom människor reagerar olika i olika situationer. Att förutse olika situationer som kan uppstå har blivit allt lättare genom åren men nya situationer uppstår dagligen som kräver eftertanke och diskussion.

Har du någon förebild i ditt arbete?

– Det är svårt att nämna en specifik förebild. Det finns väldigt många duktiga och inspirerande kvinnliga advokater inom mitt rättsområde som jag tar lärdom ifrån för att utvecklas som advokat.

Annons
Annons