search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Detta gäller för mottagnings­kontor

Ett mottagningskontor får inte vara ett tomt rum på ett kontorshotell. Detta fastslog Advokatsamfundets styrelse i juni, då den antog tillsynskommitténs första delförslag.

Regleringen omkring mottagningskontor har varit otydlig och behöver klargöras, konstaterade Advokatsamfundets tillsynskommitté, som fördjupat sig i frågan. Kommittén överlämnade under försommaren sina förslag till tydligare regler till samfundets styrelse, som antog förslaget.

Enligt de nya riktlinjerna måste mottagningskontor vara befintliga kontor, inte lokaler som bara hyrs för enstaka tillfällen. Klientmöten ska kunna hållas på kontoret, det ska vara utformat så att tystnads- och diskretionsplikten kan upprätthållas och det får inte äventyra advokatens tillgänglighet gentemot klienterna. Information om de förtydligade reglerna för mottagningskontor sändes till alla advokater via ett cirkulär i juni.

Läs mer i artikeln ”Mottagningskontor: kraven förtydligas”.

Annons
Annons