search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Delseger för JP Infonet

JP Infonet fick rätt i flera avgörande delar, men nådde inte ända fram i processen mot konkurrenten Norstedts Juridik. Nu har JP Infonet överklagat domen.

JP Infonet, som erbjuder rättsdatabaser och andra rättsinformationstjänster, lämnade för drygt ett år sedan in sin stämningsansökan mot Norstedts Juridik. Enligt företaget har konkurrenten varit vilseledande och aggressiv i sin marknadsföring av rättsdatabastjänster och andra rättsinformationstjänster gentemot kommuner.

En huvudförhandling hölls under början av sommaren, och i mitten av juli kom domen, som blev en delvis seger för JP Infonet. Norstedts Juridik förbjuds där, vid vite om en miljon kronor, att använda en rad påståenden som misskrediterar konkurrenternas tjänster i marknadsföring riktad till kommuner.

– Den här domen är viktig för att tillse att konkurrensen på kommunmarknaden är sund. Vi menar att Norstedt Juridiks marknadsföringspåståenden har skadat marknaden och att det har varit störande för såväl Sveriges kommuner som för oss som erbjuder rättsdatabastjänster, säger Kajsa Palmberg, affärs- och marknadschef på JP Infonet.

Enligt domstolen har Norstedts Juridiks marknadsföring varit otillbörlig och stridit mot marknadsföringslagen på flera punkter, men inte alla som JP Infonet lyft fram. Sammantaget bedömdes Norstedts Juridik därför som den vinnande parten.

JP Infonet har nu överklagat domen i de delar där bolaget inte vunnit framgång.

Enligt Kajsa Palmberg delar JP Infonet inte Patent- och marknadsdomstolens bedömning att vissa e-postmeddelanden inte utgör marknadsföringsmeddelanden och att Norstedts Juridik därför skulle ha rätt att framföra vilseledande påståenden om sina produkter med skydd av yttrandefriheten.

– För oss handlar det inte om hur många yrkanden vi har fått igenom, utan om att sätta stopp för den felaktiga marknadsföring som förekommit. Därför anser vi att domen med de förbud som meddelats är en viktig seger som vi hoppas leder till att Sveriges kommuner framdeles får rättvisande information om de juridiska informationslösningar som finns på marknaden. Vi önskar dock att den aktör som ägnar sig åt vilseledande marknadsföring och misskreditering av konkurrenter ska åläggas ytterligare förbud, för att kommunerna helt ska slippa utsättas för sådana företeelser i framtiden, säger Kajsa Palmberg.

Jon Boström, country manager på Norstedts Juridik, skriver i en mejkommentar att företaget respekterar domstolens beslut och att det tillsammans med sina juridiska ombud kommer att arbeta vidare med den fortsatta processen.

Annons
Annons