search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

CCBE:s guide om AI-användning

Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) publicerade i mars 2022 en guide om advokaters AI-användning, Guide on the use of Artificial Intelligence-based tools by lawyers and law firms in the EU. I guiden presenteras olika tillämpningar av AI som advokater kan dra nytta av, men också vilka risker som finns.

CCBE listar både tekniska och advokatetiska risker:

  • Kopplingen till molntjänster som möjliggör intrång.
  • Brist på förklarbarhet (svarta lådan-problematiken).
  • Risk för bias och diskriminering beroende på vilka data som AI:n tränats på.
  • Hot mot diskretionsplikten, då data som matas in kan användas som träningsdata och spridas.
  • Hot mot tystnadsplikten och klientlojaliteten, då klientdata kan användas och spridas av AI.
  • Hot mot advokatens skyldighet att agera sakligt och korrekt – risk att AI-användningen resulterar i felaktiga svar.

Guiden finns att läsa på CCBE:s webbplats, ccbe.eu.

Annons
Annons