search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Börje Samuelsson och Anders Eka prisade av kungen

Advokat Börje Samuelsson, ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd, tilldelades den 6 juni H.M. Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band.

Medaljen får han enligt motiveringen för framstående insatser inom svenskt rättsväsende

Samma medalj, men i 12:e storleken med kedja, tilldelades också justitierådet och ordförande i Högsta domstolen Anders Eka, för betydelsefulla insatser inom svenskt rättsväsende.

Annons
Annons