search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Viktigt att säkra kvalitet och säkerhet

Rätt använda kan AI-verktygen redan nu göra jurister och andra på advokatbyrån mer effektiva. Potentialen är enorm, anser Robin Moe på Cederquist, men ännu återstår många kvalitets- och säkerhetsfrågor.

– Vi strävar efter att alltid ligga i framkant med att lära oss om och nyttja nya verktyg som kan förbättra såväl det interna arbetet som arbetet mot kund, säger Robin Moe, legal tech innovation manager på advokatfirman Cederquist.

Hittills har tekniken framför allt använts i det interna arbetet på byrån. Robin Moe tror dock att de stora framstegen på området snart kan komma att förändra detta, så att AI även kan användas i klientarbetet.

Cederquist tog redan för flera år sedan hjälp av ett AI-verktyg som förenklar arbetet med att gå igenom stora mängder material, till exempel vid due diligence eller andra typer av undersökningar. Byrån har också tagit fram en intern applikation utifrån AI-teknologi som avsevärt kortar ned den tid det tar för assistenter att transkribera ljud- eller videoinspelningar.

Robin Moe berättar att Cederquist också utvärderar hur generativ AI kan användas som ett verktyg i juristrollen. Han konstaterar att teknologin fortfarande befinner sig i ett tidigt skede, och att det finns viktiga kvalitets- och säkerhetsfrågor som behöver utvärderas innan den kan användas i någon bredare utsträckning.

– En sak som vi dock är klara över är att AI har en enorm potential. Antalen användningsområden ökar i snabb takt och det är viktigt att vi aktivt arbetar med tekniken och de möjligheter som finns i dag och som kan finnas i framtiden, säger Robin Moe.

Vilka är de största fördelarna med AI-baserade verktyg?
– Den kanske primära fördelen är att AI kan hjälpa till att göra våra jurister mer effektiva, särskilt vad gäller att analysera stora mängder data på kort tid, säger Robin Moe.

Och vilka är svårigheterna?
– I tidigare projekt har vi noterat att AI-verktygens träffsäkerhet och pålitlighet kan variera enormt beroende på kontext och förutsättningar. I vissa fall kan resultaten vara så pass felaktiga att de leder till mer förvirring än effektivisering, säger Robin Moe.

Detta, i kombination med den så kallade black box-problematiken (alltså att det är svårt att tolka hur en AI kom fram till en slutsats), leder till en skepsis och en frustration från användare, och därmed minskad användning, konstaterar Robin Moe.

– Det är därför viktigt att ha tydliga policyer och utbildningar internt kring hur dessa AI-verktyg på bästa sätt används.

Annons
Annons