search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Uppskattar mångfalden i advokatrollen

Oskar Arndt på Synch återinträdde den 27 april i Advokatsamfundet, efter tio år som bolagsjurist på Paypal och iZettle.

Varför har du valt du att återgå till advokatyrket nu?
– Jag har saknat att jobba med klienter, få en inblick i deras verksamheter och ta mig an nya utmanande och komplexa uppdrag. Sen spelade valet av byrå en ganska stor roll i mitt beslut. Jag hade förmånen att jobba med flera av mina nya kollegor på Synch när de var på en annan byrå och vad de lyckats bygga upp på Synch är ganska unikt – deras fokus på innovation och proaktivitet i kombination med en kultur som sätter medarbetares välmående i centrum.

Vad har du i huvudsak arbetat med hos betalningslösningsbolagen?
– Jag arbetade som chefsjurist och hade som övergripande ansvar att bygga upp och leda juristfunktionen. I början gjorde jag i princip allt men med tiden, och i takt med att teamet växte, lade jag mer tid på process- och strategiarbete – att se till att vi hade vad som behövdes för att kunna stötta verksamheten i stort och bidra till att nå de mål som sattes upp. Jag var involverad i allt från produktlanseringar och marknadsexpan­sion till kapitalanskaffningar.

Vilken är den viktigaste erfarenhet du tar med dig till advokatbyrån från tiden som bolagsjurist?
– Svårt att säga, för de är många. Vikten av att jobba nära verksamheten och förstå den på djupet, att kommunicera tydligt och enkelt och att hjälpa verksamheten förstå och hantera risker på ett bra sätt och inte bara visa att de finns. Sen har jag lärt mig vikten av att kunna samarbeta – att vara nyfiken, närvarande, lyssna och ibland låta saker och ting ta tid så att alla ges möjlighet att få bli hörda och bidra.

Vad uppskattar du särskilt med advokatyrket?
– Mångfalden. Att få jobba i olika uppdrag med klienter, verksamma inom olika områden. Det dyker ständigt upp nya spännande frågeställningar och man får lära sig något nytt nästan varje dag. Men också möjligheten att få använda mina erfarenheter i en ny kontext, att vara med och utveckla vår byrå.

Annons
Annons