search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Upplever du att det under det senaste året blivit vanligare att domstolarna sätter ner din ersättning?

Advokaten frågade två erfarna brottmålsadvokater utanför Stockholm om de upplevt samma utveckling som Försvararkollegiet i Stockholm

– För egen del upplever jag inte att jag särskilt ofta blir prutad i mina ersättningsanspråk i domstol. Med det sagt är känslan ändå att tingsrätten, och i viss mån även hovrätten, under senare år i högre grad börjat att pruta någon eller några timmar på begärt arvode. Vid samtal med kollegor bekräftas känslan av att domstolarna i allt högre grad prutar arvodesanspråket, inte sällan med den lakoniska motiveringen ”det yrkade arvodet är väl tilltaget” eller liknande formulering. Eftersom försvararen ska redovisa alla vidtagna åtgärder i ett ärende med tidsangivelser, borde även en nedsättning av arvodet tydligt motiveras.

Advokat Magnus Näsholm, Sollefteå

– Det är inte särskilt vanligt, men det händer oftare än förut. Åklagarna har numera också fler synpunkter på kostnadsräkningen än tidigare, de är sannolikt tillsagda. Min uppfattning är att vi advokater har blivit bättre på att redovisa vårt arbete, varför det är beklagligt att domstolarna ibland anser att vi inte ska ha betalt för det arbete vi faktiskt lagt ner för att tillvarata vår klients sak. Jag tror att det beror på (viss) okunskap om vilket arbete vi både måste och är skyldiga att lägga ned för att uppfylla kraven på god advokatsed. Vår tid kan också jämföras med all den tid åklagaren lagt ned på samma ärende.

Advokat Maria Adielsson, Helsingborg

Annons
Annons