search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ständiga prutningar skapar ohållbar situation

Det är numera mer regel än undantag att domstolarna sätter ner arvodet för försvarare, även i helt vanliga och ganska små mål. Det konstaterar Försvararkollegiet i Stockholm, som varnar för en situation där enskildas rättssäkerhet äventyras.

Försvarsadvokaten Jimmy Schiöld har upplevt att domstolarna sedan ungefär ett år tillbaka närmast regelmässigt sänker ersättningen till offentliga försvarare. Framför allt blir problemet tydligt i den vanligaste typen av mål, de som kanske fordrar mellan 10 och 30 timmars arbete från hans sida. Prutningarna är omfattande, upp till en tredjedel av de redovisade timmarna, och motiveringen är vanligen enbart att försvararen lagt ner mer arbete än uppdraget krävt.

– När jag hörde av mig till kollegerna i Stockholms försvararkollegium visade det sig att många upplevt precis samma sak, berättar Jimmy Schiöld.

I en skrivelse till Advokatsamfundet varnar nu 16 försvarare för allvarliga konsekvenser om utvecklingen fortsätter. ”Det är inte ekonomiskt hållbart att driva brottmålsbyrå med i huvudsak offentliga uppdrag under rådande omständigheter”, skriver försvararna.

Flera av advokaterna i försvararkollegiet befarar att de kommer att tvingas lägga ner sina advokatverksamheter om utvecklingen fortsätter. Andra, däribland Jimmy Schiöld, funderar på att lägga om verksamheten på byrån och enbart ta privata försvararuppdrag, där klienten själv står för kostnaderna.

– Men det blir naturligtvis inte ett rättvist system. Alla har ju inte de ekonomiska möjligheterna att anlita en privat försvarare, summerar Jimmy Schiöld, och fortsätter:

– Det här är en oroväckande utveckling för enskilda. Om jag försvarar en person misstänkt för exempelvis våldtäkt och jag vet att jag inte kommer att få ersättning för möte med klienten före förhör eller huvudförhandling, då har jag ett val: att arbeta gratis eller att strunta i mötet.

Jimmy Schiöld tillägger att det för en seriös försvarare inte är tänkbart att avstå från mötet, men att det å andra sidan inte fungerar att arbeta en stor del av sin tid utan ersättning.

Jimmy Schiöld och de andra försvararna tror att Riksrevisionens rapport om ersättningen till rättsliga biträden i brottmål från 2021 har spelat en stor roll för domstolarnas agerande. Riksrevisionen kritiserade i rapporten domstolarnas bristande kontroll av kostnadsräkningarna. Däremot kunde myndigheten inte visa att de ökande kostnaderna för rättsliga biträdena berodde på fusk eller felaktigheter.

Och även om det skulle förekomma slarv eller fusk har Jimmy Schiöld svårt att se att detta skulle förekomma särskilt mycket i de små och medelstora mål där prutningarna i dag är som vanligast.

Sedan Försvararkollegiet skickade sitt brev till Advokatsamfundet har det dessutom blivit känt att Domstolsverket fattat beslut om det kritiserade förslaget om taxa i förordnandemål, något som ytterligare förvärrar situationen för försvararna, anser Jimmy Schiöld. Han skulle i stället för att införa nya taxor helt vilja slopa taxorna i brottmål.

– Det finns ingen koppling mellan tiden ett förhör eller en huvudförhandling tar och det arbete som är nödvändigt att utföra, fastslår han, och tillägger att taxemålen ofta är en ren förlustaffär för advokaterna.

Ulrika Öster