search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

På advokatbyrån kan Miran göra skillnad för människor

Miran Kakaee, biträdande jurist på Fridh Advokatbyrå i Göteborg, inspireras av den kurdiska människorättsadvokaten Ebru Timtik.

Varför har du valt att arbeta på en advokatbyrå?
– Jag behövde extrajobba under studietiden och fick möjlighet att göra det på en advokatbyrå. Efter examen kändes det naturligt att fortsätta arbeta där. Sedan har jag under min tid på byrå insett värdet i att jobba på en advokatbyrå, och det har blivit tydligt att det är på en advokatbyrå som jag kan göra enskilt störst skillnad i människors liv.

Du arbetar bland annat med migrationsrätt. Varför har du satsat på just det?
– Flyktingar och migranter är en grupp vars rättigheter under en väldigt kort tid har begränsats radikalt. I migrationsprocessen finns också allvarliga rättssäkerhetsbrister som aldrig hade accepteras i något annat rättsområde. I den samhälleliga kontext som råder nu, där den politiska viljan är att göra livet så odrägligt som möjligt för de mest utsatta människorna i vårt samhälle, känns det inte heller meningsfullt att jobba med något annat än asylrätt och migration.

Du är också engagerad i Akademin för Rörelsejurister. Vad är det?
– Akademin för Rörelsejurister är en årlig utbildningsvecka där vi samlar jurister och juriststudenter och lär oss hur vi kan använda juridiken som verktyg för progressiv samhällsförändring. Det handlar också om att förändra synen på juristen, samt erkänna makten i juridiken och den egna professionen.

Har du någon förebild i ditt arbete och engagemang?
– Ebru Timtik, en kurdisk människorättsadvokat som på grund av sitt arbete anklagades för medlemskap i en terroristorganisation av den turkiska regimen. År 2019 dömdes hon till över 13 års fängelse av turkisk domstol. Året därpå påbörjade hon en hungerstrejk med krav på en rättvis rättegång och hon dog efter 238 dagar. 

Annons
Annons