search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Om vårt fokus

Vad?
När hela samhället talar om AI ville vi ta reda på var juridiken står i förhållande till teknikutvecklingen. En annan viktig fråga var hur långt advokatbyråerna kommit i tillämpningen av och rådgivningen kring AI.

Hur?
Telefonintervjuer med två ledande forskare på området juridik och AI, samt en tidigare advokat som nu arbetar med tech-investeringar. Tre advokater på affärsjuridiska byråer intervjuades, och tre byråer fick berätta om sina konkreta AI-satsningar. Dessutom fick huvudpersonen själv, AI i form av ChatGPT, ge sin syn på saken.

Slutsats
ChatGPT har öppnat allas ögon för AI:s möjligheter och faror. Juridiken kämpar för att komma i kapp och reglera, men har svårt att hinna med i tempot. Ännu riskerar inga advokater att bli arbetslösa på grund av AI, men framöver kan tekniken innebära stora utmaningar både för rättssäkerheten och för advokatbyråernas affärsmodeller.

Annons
Annons