search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval 

Tryckår: 2023 om inte annat anges.

Artikelsamling 2022 / redaktör: Krister Malmsten (Svensk idrotts­juridisk förening, 2022. 177 s. Idrottsjuridisk skriftserie ; 27)

Bryde Andersen, Mads: Lærebog i obligationsret. 1, Ydelsen, beføjelser (5., omarb. udg., 2. opl. Køpenhavn : Karnov Group, 2022. 600 s.)

Buckley, Carla: The European convention on human rights : principles and law / Carla M. Buckley, Krešimir Kamber, Pamela McCormick (Strasbourg : Council of Europe, 2022. 406 s.)

Essen, Ulrik von: Förvaltningsprocesslagen m.m. : en kommentar (8. uppl. Norstedts Juridik. 714 s. Gula biblioteket)

Fars samlingsvolym. 2023, Redovisning (FAR. 2111 s.) Fars samlingsvolym. 2023, Revision (FAR. 1885 s.)

Gerhard, Peter: Köprättens grunder (16. uppl. Liber. 2022. 333 s.)

Glavå, Mats: Arbetsrätt / Mats Glavå, Mikael Hansson (5. uppl. Studentlitteratur. 649 s.)

Immaterialrett, kontrakter og erstatning / Harald Irgens-Jensen, Camilla Vislie, red. (Oslo : Universitetsforl., 2020. 344 s.)

Kjølbro, Jon Fridrik: Den Europæiske menneskerettigheds­konvention : for praktikere (6. udg. København : Jurist- og Økonomforbundet. 1483 s.)

Lookofsky, Joseph: Understanding the CISG : a compact guide to the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (6., worldwide ed. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2022. 284 s.)

Medling vid konflikter som rör barn och unga – i familjen, i skolan och vid brott / Ann-Sofie Bergman et al. (Norstedts Juridik. 213 s.)

Motiv AMA AF 21 : förklaringar och motiv till AMA AF 21 (6. utg. Svensk byggtjänst. 2022. 295 s.)

Pagh, Peter: Fast ejendom : regulering og køb / Peter Pagh, Thomas Haugstedt (København : Karnov Group, 2022. 901 s.)

Pedersen, Kristian: Upphandlingens grunder : en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna / Kristian Pedersen, Olle Lindberg (6. uppl. Jure. 260 s.)

Samuelsson, Joel: Fullmaktsläran (Iustus. 222 s. Svensk avtalsrätt)

Stockholm arbitration yearbook 2022 / edited by Axel Calissendorff, Patrik Schöldström (Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2022. 274 s.)

Sverne Arvill, Ebba: Omhänder­tagande av berusade enligt LOB / Ebba Sverne Arvill, Björn Arvill (Norstedts Juridik. 150 s.)

Tiberg, Hugo: Kreditsäkerhet i fartyg / Hugo Tiberg, Annina H. Persson, Johan Schelin under medverkan av Jeanette Andersson, Sebastian Bjerfeldt Liptak, Mattias Widlund (Norstedts Juridik. 155 s.)

Unger, Sven: Det uppochnedvända timglaset : en samling betraktelser 1972–2022 (3. uppl. Oscarsfors. 336 s.)

Utbildningsväsendets författningsböcker. 2022/23 D. 2, Skolans författningar vt 2023 (Norstedts Juridik. 2023. 1279 s.)

Öman, Sören: AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS (3. uppl. Lars Åhnberg. 107 s.)

Annons
Annons