search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Medierna

Svårt uppdrag för särskilda företrädare

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander skrev i april tillsammans med juristen Lovisa Österberg på Barnrättsbloggen om svårigheterna med att fullgöra uppdraget som särskild företrädare för barn. I blogginlägget pekade de båda författarna på att uppdraget i dag är oklart och innebär stora praktiska problem, vilket i förlängningen riskerar att drabba barn.

Barnrättsbloggen drivs av Barnrättscentrum vid Stockholms universitet. Mia Edwall Insulander är ordförande i Barnrättscentrums styrelse. Lovisa Österberg är handläggaransvarig vid Sveriges advokatsamfund.

”Monterar ner den svenska rättsstatens grundprinciper”

I en TT-artikel, publicerad bland annat i Svenska Dagbladet i början av april, intervjuades advokat Sargon De Basso om regeringens förslag till utvidgad användning av preventiva tvångsmedel. Sargon De Basso, som medverkade som expert i utredningen, beskrev i intervjun att förslaget innebär att en ny gräns har passerats. ”Det här monterar ner den svenska rättsstatens grundprinciper”, sammanfattade De Basso.

Annons
Annons