search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kritiserad taxa införs 1 juni

Den 1 juni 2023 införs en ny taxa för försvarare och målsägandebiträden i förordnandemål. Beslutet kommer trots hård kritik från Advokatsamfundet.

Syftet med förändringen, som beslutats av Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén, är att förenkla handläggningen av ersättningsanspråk och att minska statens kostnader för rättsliga biträden.

Förordnandemål är mål där det förordnats försvarare och målsägandebiträden, men där utredningen sedan läggs ner utan åtal. Den nya taxan beräknas efter förhörstidens längd under förundersökningen. Förslaget om en taxa i förordnandemål presenterades under förra året. Advokatsamfundet har under hela processen varit starkt kritiskt. I sitt remissvar pekade samfundet bland annat på att förhörstiden är en dålig måttstock när skälig ersättning för försvarare och målsägandebiträden ska bestämmas. Många gånger saknas det nämligen ett samband mellan förhörstiden och det arbete som krävts för att tillvarata klientens intressen enligt de advokatetiska reglerna.

I Advokaten nr 8 2022 kritiserade advokat Marcus Larsson planerna på en taxa i förordnandemål, och pekade på att en sådan förändring riskerar att urholka rättssäkerheten. ”I slutänden handlar det om klientens rätt till en rättvis rättegång och att en försvarare eller ett målsägandebiträde ska lägga ner all den tid som behövs för sin klient. Jag förstår att man vill se över kostnaderna, men när det riskerar att urholka rättssäkerheten måste vi advokater försöka förklara det”, sa han bland annat.

Annons
Annons