search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Halvdag om etik för administratörer

Advokatakademiens nya halvdagskurs om advokatetik och god advokatsed vänder sig till advokatbyråernas administrativa personal.

Kursen förklarar centrala begrepp inom regelverket för god advokatsed och deras betydelse för advokatbyrån samt hur den administrativa personalen själva har att hantera olika delar av samma regler.

Kursen förklarar advokatyrkets kärnvärden och de grundläggande plikter advokaten har och ansvarar för att all personal på advokatbyrån följer. Den behandlar också sådant som den administrativa personalen själva hanterar i olika delar, bland annat sekretess, tystnadsplikt, hantering av klient­handlingar och organisationsfrågor.

Mer information och anmälan på advokatakademien.advokatsamfundet.se.

Annons
Annons