search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Friande dom mot advokat står fast

Åtalsfristen har löpt ut, och den friande domen står därmed fast för den västsvenske advokat som åtalats för givande av muta.

Åklagaren väckte åtal mot advokaten sedan en polis bland annat fått disponera ett arbetsrum i advokatbyråns lokaler. Enligt advokaten användes dock arbetsrummet för ett gemensamt projekt, Oskyldighetsprojektet, där både advokaten och polisen var engagerade.

Borås tingsrätt friade i slutet av mars advokaten. ”Det har inte framkommit annat än att rummet varit avsett att disponeras även av andra som engagerats inom Oskyldighetsprojektet”, skriver Borås tingsrätt i domen. Två poliser och en biträdande jurist som varit åtalade i samma mål dömdes för bland annat grova tjänstefel och medhjälp till tjänstefel till villkorlig dom och kraftiga dagsböter.

Poliserna och den biträdande juristen har överklagat de fällande domarna, medan åklagaren valt att inte överklaga domen mot advokaten.

Annons
Annons