search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Avdelningsstyrelser 2023

Advokatsamfundets avdelningar har hållit årsmöten och valt nya styrelser. I ett par avdelningar är styrelsen oförändrad, medan sammansättningen har förnyats ordentligt på andra håll.

I Norra avdelningen avgick Andreas Victor ur styrelsen. Han har varit sekreterare i Norra avdelningen sedan 2003 och har också tjänstgjort som vice ordförande och kassör. Nu efterträds han av Sami Hietala, som återinträder i avdelningsstyrelsen. I Västra avdelningen valdes en ny vice ordförande, Jonas Lindblad. I Utlandsavdelningen, som minskar sin styrelse från åtta till sex ledamöter, är Anne-Cécile Hansson Lecoanet ny vice ordförande och Karl Woschnagg ny sekreterare. 

Norra avdelningen

Ordförande Fredrik Burvall

Vice ordförande, sekreterare, kassör Sami Hietala

Ledamöter
Anders Cederberg
Karoliina Ikonen Simu
Gunilla von Wachenfeldt
Ann Bergström

Suppleanter
Ellen Källström
Mari Lundquist
Helena Eliasson Järnö

Mellersta avdelningen

Ordförande Anders Wallin

Vice ordförande Linda Nyström

Sekreterare Cecilia Wallin

Ledamöter
Cecilia Wallin
Mari Kilman
Maria Stål Lindgren

Suppleanter
Erik Söderman (för Linda ­Nyström)
Ylva Lindahl Hennel (för Anders Wallin)
Camilla Karapetyan (för Maria Stål Lindgren)
David Lindberg (för Mari Kilman)
Vinita Qvist (för Cecilia Wallin)

Stockholmsavdelningen

Ordförande Christel Rockström

Vice ordförande Mikael Klang

Sekreterare Emma Berglund Uväng

Ledamöter
Jenny Grundén
Jennica Paulette
Caroline Elander Knip
Johan Lindgren
Karl Harling

Suppleanter
Annika Nisser
David Ackebo
Sara Johnsson

Östra avdelningen

Ordförande David Sommestad

Vice ordförande Anna von Knorring

Sekreterare, klubbmästare Karin Carlsson

Ledamöter
Emil Löfström
Henrik Snellman
Idah Fjärdhammar

Suppleanter
Johannes Gehlin
Malin Carlsson
Gustav Moleklint

Västra avdelningen

Ordförande Malin Wassén

Vice ordförande Jonas Lindblad

Sekreterare Björn Goldman

Klubbmästare Helena Svärd

Ledamöter
Sofia Hansson
Helena Svärd
Fredrik Kron
Hanna Spets
Pernilla Johnsson Gert
Johan Pellegrini

Suppleanter
Anna Bergström
Jonas Du Rietz
Tove Rosén Johansson

Södra avdelningen

Ordförande Fredrik Sandgren

Vice ordförande Hanna Magnusson

Sekreterare Viviénne Dahlstrand

Utbildningsansvarig Hanna Magnusson

Ledamöter
Linda Lundin
Mats Nilsson
Cecilia Wachtmeister
Karin Schånberg
Jan-Åke Fält

Suppleanter
Mikael Wärnsby
Henrik Månsson
Eleonora Johansson
Madeleine Edqvist
Michael Runersten

Utlandsavdelningen

Ordförande Jonas Nordgren

Vice ordförande Anne-Cécile Hansson Lecoanet

Sekreterare Karl Woschnagg

Ledamöter
George Chr. Pelaghias
Emelie Svensson
Pernilla Dahlrot-Cabouillet

Annons
Annons